• Chào Guest,
    Để hạn chế tình hình spam nick, BQT đã đặt mặc định các tài khoản là chưa kích hoạt.
    Guest vui lòng vào mail kích hoạt lại để tài khoản hoạt động trở lại. Nếu không thấy trong mail, hãy truy cập tại mục Spam.
    Xin cảm ơn!

quy trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

#1
1. Một số khái niệm về Hóa Đơn Điện Tử
A-Good-Lifetime-Habit-Read-More-Books-to-Expand-Your-Sense-of-Life-.jpg

Hóa đơn điện tử (HĐĐT): được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức, cá nhân kinh doanh đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các Bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. (theo Nghị Định 51/ND-CP Quy định về hóa đơn hàng hóa cung ứng dịch vụ)....xem tiep..https://sthink.com.vn/quy-trinh-dang-ky-su-dung-hoa-don-dien-tu.html
 
Top