Quảng cáo trên facebook target đối tượng mục tiêu

#1
Với công cụ Quảng cáo trên facebook của chiến lược marketing online có thể mọi người đã nghe chuyện qua không nên target đối tượng ở mức độ quá lớn (từ ít cho đến không chọn tiêu chí target nào cho mẩu quảng cáo) và cũng không nên target quá hẹp vào đối tượng (chọn quá nhiều tiêu chí cho đối tượng) bởi có thể làm giảm lượng reach mà mọi người mong muốn.Xem thêm: quảng cáo mạng hiển thị google

Tuy nhiên, việc xác định đối tượng mà mọi người muốn tương tác là rất quan trọng cho sự thành công của nội dung mẩu quảng cáo trên facebook. Ngôn ngữ và hình ảnh trong mẩu quảng cáo sẽ có nhiều cơ hội phát huy ưu thế khi nó gặp đúng đối tượng được nhắm đến.

Quảng cáo trên Facebook chỉ là một trong nhiều kênh của Chiến lược marketing online, và để bán hàng tốt, doanh số tăng cao mọi người cần phải có một chiến lược online marketing tổng thể. Lên kế hoạch và triển khai tốt các công việc này chắc chắn mọi người sẽ có một chiến lược marketing online thành công!


Nguồn: Novaads
 
#2
em nhận chạy facebook thuế nhé em lấy 20% thôi ạ .mà em nghĩ nếu ngân sách nhỏ thì chạy google sẽ ok hơn ạ .một vài góp ý nhỏ