Quản lý kinh doanh tập trung với phần mềm quản lý bán hàng

#1
Với chức năng quản lý tập trung của phần mềm quản lý bán hàng MASTER PRO, mọi dữ liệu liên quan đến hàng hóa, thu chi, công nợ, các chương trình khuyến mại, giá bán… của các cửa hàng sẽ được quản lý tập trung tại văn phòng tổng công ty. Người quản lý có thể dễ dàng thực hiện nghiệp vụ phân phối, quản lý cũng như kiểm soát được hàng hóa tại mỗi siêu thị/cửa hàng ngay tại văn phòng công ty mà không cần đến trực tiếp các cửa hàng. Chức năng nay gồm một số nhiệm vụ chính sau:· Phần mềm quản lý bán hàng online MASTER PRO quản lý thông tin về tất cả các loại hàng đang được bày bán tại mỗi siêu thị hoặc cửa hàng, một cách đầy đủ và chi tiết như mã hàng hóa, tên hàng hóa, giá bán, khối lượng, thông tin nhà cung cấp, thông tin khuyến mãi… một cách hợp lý.· Quản lý thông tin khách hàng: danh mục khách hàng thân thiết, khách đã đăng ký nhận thông tin, khách bán buôn, khách hàng còn nợ tiền hàng….· Quản lý nghiệp vụ điều chuyển nội bộ từ kho công ty đến các cửa hàng hoặc điều chuyển hàng hóa giữa các điểm bán. Hàng hóa điều chuyển cũng được quản lý chặt chẽ về số lượng, chất lượng, thời gian chuyển cũng như người chịu trách nhiệm…