Quán 57 , hàng khủng ,hàng hiếm !

T

THIỆN 57

Guest
#1
THIỆN 57: Quán 57 , hàng khủng ,hàng hiếm !
HÀNG KHỦNG VÀ HÀNG HIẾM CHỈ CÓ TẠI QUÁN 57 ,DC :133 ĐĂNG VĂN LÃNH
CHÌNH NÚI HOA CÀ 3KG,CUA ĐINH 2KG, ĐẶC BIỆT HEO TỘC NƯỚNG[]
[

[/video]
Quán 57 , hàng khủng ,hàng hiếm !