Phần mềm từ điển đa ngữ MultiTerm 2017

#1
Phần mềm SDL Multiterm là bộ quản trị thuật ngữ được SDL phát triển và ST&T phân phối tại Việt Nam. Phần mềm có thể được biên dịch viên hoặc chuyên gia ngôn ngữ sử dụng để quản lý các từ điển thuật ngữ. Thêm vào đó, phần mềm MultiTerm có thể tích hợp với SDL Trados Studiođể tăng hiệu năng và độ chính xác trong dịch thuật.