Phần mềm quản lý bán hàng online trong kinh doanh

#1
Trong thời buổi khoa học kỹ thuật số ngày càng phát triển dần thay thế cho sức lao động của con người, các doanh nghiệp,các cửa hàng với những phương thức làm truyền thống thì sẽ dần bị lỗi thời. Chính vì vậy phần mềm quản lý bán hàng là giải pháp tối ưu hoàn hảo cho các doanh nghiệp, cửa hàng giải quyết bài toán quản trị bán hàng của mình.

Phần mềm quản lý bán hàng Master Pro sử dụng công nghệ điện toán đám mây và công nghệ đa nền tảng trong việc xử lý dữ liệu, giúp quản lý dữ liệu lớn mà vẫn đảm bảo tốc độ. Phần mềm quản lý bán hàng Master Pro phiên bản 2015 đã có tổng 10 phân hệ bổ sung và 12 phân hệ chính. Ngoài những chức năng cơ bản của một phần mềm quản lý bán hàng như quản lý hệ thống bán hàng, quản lý kho hàng, danh mục,khách hàng, mua hàng- nhập hàng, giao ca, phân quyền, mức giá, hệ thống tích điểm, khuyến mãi, báo cáo thì MasterPro còn được thêm một số chức năng nâng cao như: bán hàng, đặt hàng trên Smartphone, báo cáo qua Smartphone, Email marketing, báo cáo BI, SMS marketing, quản lý khách hàng cần thiết, tích hợp ERP của HOSCO.

Chính vì thế mà Master Pro Version 2015 được khách hàng đánh giá cao về tính năng thân thiện với người sử dụng.Master Pro đã và đang trở thành phần mềm quản lý bán hàng chuyên nghiệp của các doanh nghiệp.