Phân biệt kỹ sư phần mềm và Phân biệt kỹ sư phần mềm và lập trình viên

#1
Phân biệt kỹ sư phần mềm và Phân biệt kỹ sư phần mềm và lập trình viên
Sự khác nhau giữa lập trình viên và kỹ sư phần mềm
Nếu như một Lập trình viên chỉ đơn thuần làm công việc viết mã (code) thì một Kỹ sư phần mềm có thể làm những việc liên quan nhiều hơn tới quá trình phát triển phần mềm, như: Học lập trình php

Kỹ sư phần mềm ngoài kĩ năng lập trình giống một Lập trình viên còn cần kĩ năng vận hành, nghiên cứu, phát triển, thiết kế phần mềm và hệ thống sử dụng phần mềm. Theo Anh Nguyễn Công Danh, Trưởng nhóm Phân tích nghiệp vụ, Công ty FPT Software: “Một Kỹ sư phần mềm nói chung, tùy theo khả năng của mình, có thể lựa chọn cho mình nhưng công việc thú vị khác như Project Manager (quản trị dự án), Technical leader (chịu trách nhiệm kĩ thuật cho dự án), Bridge Software engineer (kĩ sư cầu nối)… Lúc mới ra trường thì Kỹ sư phần mềm có thể khởi nghiệp ở vị trí Developer (Phát triển phần mềm), Tester (Kiểm thử phần mềm), QA (Đảm bảo chất lượng phần mềm)... để bắt đầu làm quen với môi trường làm việc và tích lũy kinh nghiệm. hoc lap trinh php
Tham gia xác định sản phẩm phần mềm, phân tích các yêu cầu cũng như mong muốn của khách hàng đối với sản phẩm;
Viết tài liệu cho người dùng và các đối tác;
Kiểm thử: xác định, hỗ trợ và tập hợp các phản hồi từ những Tester trước khi phát hành;
Chi tiết hóa, phát triển và chọn lọc những nguyên mẫu, mô phỏng để tái xác định yêu cầu;
Thiết kế;
Gia công (cài đặt, cấu hình, lập trình/chế tạo, hợp nhất, di trú dữ liệu);
Tham gia vào hoạt động phát hành và tiền phát hành sản phẩm phần mềm, bao gồm quảng bá công nghệ (thuyết minh tính năng hay các mẫu sản phẩm) và phân tích tính cạnh tranh cho phiên bản sản phẩm sau;
Bảo trì. tai lieu do hoaNếu như một Lập trình viên chỉ đơn thuần làm công việc viết mã (code) thì một Kỹ sư phần mềm có thể làm những việc liên quan nhiều hơn tới quá trình phát triển phần mềm, như:

Kỹ sư phần mềm ngoài kĩ năng lập trình giống một Lập trình viên còn cần kĩ năng vận hành, nghiên cứu, phát triển, thiết kế phần mềm và hệ thống sử dụng phần mềm. Theo Anh Nguyễn Công Danh, Trưởng nhóm Phân tích nghiệp vụ, Công ty FPT Software: “Một Kỹ sư phần mềm nói chung, tùy theo khả năng của mình, có thể lựa chọn cho mình nhưng công việc thú vị khác như Project Manager (quản trị dự án), Technical leader (chịu trách nhiệm kĩ thuật cho dự án), Bridge Software engineer (kĩ sư cầu nối)… Lúc mới ra trường thì Kỹ sư phần mềm có thể khởi nghiệp ở vị trí Developer (Phát triển phần mềm), Tester (Kiểm thử phần mềm), QA (Đảm bảo chất lượng phần mềm)... để bắt đầu làm quen với môi trường làm việc và tích lũy kinh nghiệm. Đây là những vị trí hết sức phổ biến trong các công ty sản xuất phần mềm trong và ngoài nước.”

Tham gia xác định sản phẩm phần mềm, phân tích các yêu cầu cũng như mong muốn của khách hàng đối với sản phẩm;
Chi tiết hóa, phát triển và chọn lọc những nguyên mẫu, mô phỏng để tái xác định yêu cầu;
Tinh giản hóa và phân tích lợi nhuận, lựa chọn kiến trúc và bản thiết kế (framework) cho ứng dụng, điều chỉnh kinh phí và lên kế hoạch cho dự án;
Thiết kế;
Gia công (cài đặt, cấu hình, lập trình/chế tạo, hợp nhất, di trú dữ liệu);
Viết tài liệu cho người dùng và các đối tác;
Kiểm thử: xác định, hỗ trợ và tập hợp các phản hồi từ những Tester trước khi phát hành;
Tham gia vào hoạt động phát hành và tiền phát hành sản phẩm phần mềm, bao gồm quảng bá công nghệ (thuyết minh tính năng hay các mẫu sản phẩm) và phân tích tính cạnh tranh cho phiên bản sản phẩm sau;
Bảo trì.