1. Mọi bài viết vi phạm chính sách, Spam/Không đúng chuyên mục BQT sẽ xóa bài và nick vĩnh viễn.
  Để báo lỗi hoặc đặt quảng cáo tại website vui lòng liên hệ:
  Email: vipkhongtin@gmail.com - FB: Vipkhongtin. Xin cảm ơn!
  Dismiss Notice

SIM [Ở tại Huế] Cập nhật list sim mới nhất tháng 4 !!!!

Thảo luận trong 'Sim số - Thẻ cào' bắt đầu bởi muabansimhue, 1/4/16.

 1. muabansimhue

  muabansimhue Guest

  muabansimhue: [Ở tại Huế] Cập nhật list sim mới nhất tháng 4 !!!!
  List sim mới nhất tháng 4.


  Toàn bộ là sim trả trước. Bao vào tên chính chủ khi mua.

  09.02.02.55.15 : 200k
  09.08.06.08.54 : 200k
  0901.96.76.36 : 200k
  093.39.39.703 : 200k
  0936.992.383 : 200k
  0908.933.565 : 200k
  0937.991.006 : 200k
  0937.665.336 : 200k
  0908.408.239 : 200k
  09368.456.39 : 200k
  0933.679.357 : 200k
  0908.468.012 : 200k
  [B]0908.9.24569 : 250k[/B]
  [SIZE=5][B]09.333.57895 : 250k[/B][/SIZE]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0901.552.189 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0901.567.065 : 200k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]093.6789.618 : 500k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]09.0123.1770 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]09.0123.1772 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]09.0123.1774 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]09.0123.1775 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]09.0123.1656 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]09.0123.0638 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0901.565.010 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0936.513.563 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0936.921.291 : 350k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0936.936.965 : 350k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0.93339.2246 : 300k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0.93339.1626 : 300k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]090.8886.037 : 200k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]09338.555.13 : 200k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]09339.888.75 : 200k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]09015.333.52 : 200k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]09060.999.15 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0933.555.172 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0906.111.400 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]093.6666.527 : 900k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0902.5555.83 : 1tr1[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]09.3125.3126[/B][/SIZE][/COLOR][B][COLOR=#0000ff][SIZE=5][B] : 400k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]===============[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]09.3663.1331 : 1tr3[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0933.43.0110 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0937.95.0220 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0908.17.0330 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0933.62.1001 : 300k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0933.06.1221 : 300k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0933.59.1331 : 300k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]093.778.1331 : 300k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0933.10.1441 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0933.46.1441 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0933.60.1551 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0933.42.1551 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0937.58.1551 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0937.92.1771 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0933.08.2442 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]093.775.2442 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]093.772.3443 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0933.08.3443 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0933.82.3443 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0933.96.3443 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0937.95.3443 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0933.02.3773 : 300k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]090.887.4334 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0933.51.4554 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0933.72.4554 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0933.73.4664 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0933.17.4664 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0933.31.4664 : 300k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]093.772.4774 : 300k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0937.91.4884 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0937.30.4994 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0906.12.0440 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]090.446.7007 : 300k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0904.10.7887 : 300k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0902.09.3003 : 600k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0902.00.11.63 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0904.22.00.70 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0904.00.22.92 : 300k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0936.77.22.71 : 300k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0936.99.55.63 : 300k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0906.00.99.05 : 300k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]093.66.222.90 : 300k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0936.71.71.07 : 300k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0905.73.78.73 : 600k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0901.53.43.53 : 500k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0936.71.91.71 : 600k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]===============[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]090.44.33.551 : 800k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]090.434.9994 : 800k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]093.43.22022 : 800k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0904.04.7004 : 800k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0905.93.99.55 : 700k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0905.60.99.55 : 600k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]090.554.99.44 : 600k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]090.553.99.33 : 600k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]090.552.99.33 : 600k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0905.68.99.33 : 600k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0905.87.99.33 : 500k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0905.64.99.33 : 500k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]090.551.99.22 : 500k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0905.43.99.66 : 500k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0905.61.88.55 : 500k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]090.553.88.22 : 500k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0905.79.77.33 : 500k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]090.556.77.22 : 500k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0905.61.53.53 : 500k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0905.76.55.33 : 400k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0905.47.55.33 : 400k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0905.49.33.44 : 500k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0905.73.34.34 : 500k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0905.91.34.34 : 500k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0905.43.44.22 : 500k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]090.551.33.22 : 400k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]090.57.123.23 : 600k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]09.365.11223 : 400k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0905.70.11.66 : 600k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]090.558.11.77 : 700k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0935.1.000.77 : 700k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0905.60.24.24 : 500k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0904.18.77.44 : 400k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0905.94.27.27 : 500k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0904.03.22.00 : 400k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#ff3333][SIZE=5][B]0906.00.77.11 : 2tr2[/B][/SIZE][B]
  [SIZE=5][B]0936.66.77.11 : 2tr2[/B][/SIZE][B]
  [SIZE=5][B]0905.586.222 : 2tr2[/B][/SIZE][B]
  [SIZE=5][B]0937.054.999 : 6tr[/B][/SIZE][B]
  [SIZE=5][B]093.778.1999 : 8tr[/B][/SIZE][B]
  [SIZE=5][B]093.123.6678 : 2tr1[/B][/SIZE][B]
  [SIZE=5][B]0931.223.789 : 2tr5[/B][/SIZE][B]
  [SIZE=5][B]0931.225.789 : 2tr5[/B][/SIZE][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR][B][B][B][COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]
  ================[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]01222.223.228 : 999k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]01286.100.001 : 700k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]01285.77.77.55 : 700k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]01283.55.11.55 : 700k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]01203.55.88.55 : 700k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]01285.66.44.66 : 700k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]01203.55.88.66 : 600k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]01283.55.99.66 : 600k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]01285.11.33.88 : 600k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]01285.11.55.88 : 600k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]01285.33.99.88 : 600k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]01284.101.101 : 700k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]01284.323.323 : 700k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]01285.132.132 : 500k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]01284.138.138 : 500k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]01286.165.165 : 500k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]01284.698.698 : 500k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]01218.826.826 : 500k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0120.5755.333 : 250k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]01217.559.555 : 400k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]01286.101.666 : 500k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]01286.221.666 : 500k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]01285.299.666 : 500k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]01285.306.888 : 500k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]01213.851.888 : 500k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]01284.193.999 : 500k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]01283.675.999 : 500k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]01212.0.68886 : 300k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]01286.1.68886 : 300k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0121.79.88686 : 500k
  [/B][/SIZE][/COLOR]
  [B]
  [COLOR=#ff0000][SIZE=5][B]SIM VIETTEL [/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0975.724.246 : 180k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0983.92.75.75 : 650k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0967.92.75.75 : 650k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0967.20.75.75 : 650k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0971.20.60.60 : 850k[/B][/SIZE][/COLOR][B]
  [COLOR=#0000ff][SIZE=5][B]0971.30.60.60 : 850k[/B][/SIZE][/COLOR][B]

  [COLOR=#ff0000][SIZE=5][B]Liên hệ : 0931.65.75.85 + 0965.975.975[/B][/SIZE][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  sim số đẹp [Ở tại Huế] Cập nhật list sim mới nhất tháng 4 !!!!
   
  Tags:
 2. Đang tải...


Chia sẻ trang này

Đang tải...