[Ở tại Huế] Cần tuyển may mùng kiểu số lượng lớn

A

athinhcodo

Guest
#1
athinhcodo: [Ở tại Huế] Cần tuyển may mùng kiểu số lượng lớn
Cần người nhận may gia công cắt may mùng số lượng lớn.
Liên hệ: 01216683117.
Thời gian tuyển: đến hết ngày 03/10/2015.
đăng tin tuyển dụng tìm việc miễn phí - [Ở tại Huế] Cần tuyển may mùng kiểu số lượng lớn