• Chào Guest,
    Để hạn chế tình hình spam nick, BQT đã đặt mặc định các tài khoản là chưa kích hoạt.
    Guest vui lòng vào mail kích hoạt lại để tài khoản hoạt động trở lại. Nếu không thấy trong mail, hãy truy cập tại mục Spam.
    Xin cảm ơn!

Những vấn đề đề cập tới sản phẩm bình chữa cháy trong tiêu chuẩn BS M 29: 1967

N

Nguyen Duong

Guest
#1
TC BS M 29: 1967 được xem là tiêu chuẩn đầu tiên về các đặc điểm cần có của bình chữa cháy xách tay vận hành bằng tay cho máy bay. Nó quy định các đặc tính cần có của một chiếc bình chữa cháy xách tay gồm các tiêu chuẩn về đặc điểm, chất lượng,….của bình.


Bình cứu hỏa loại mới nhất hiện nay, giá rẻ dễ sử dụng

Trạng thái hiện tại: đã được thay thế, thu hồi vào tháng 3 năm 1967 và được thay thế bởi tiêu chuẩn BS 5423: 1987

Số tiêu chuẩn: BS M 29: 1967

Tiêu đề tiêu chuẩn: Đặc điểm kỹ thuật cho các bình chữa cháy xách tay vận hành bằng tay cho máy bay

Tình trạng hiện tại: Thay thế, Rút

Ngày phát hành: 31 Tháng 3 năm 1967

Rút ngày: 29 Tháng Năm 1987

Tài liệu tham khảo chéo: BS 2G 100: Part 2

Thay thế bởi: BS 5423: 1987

Dự thảo thay thế bởi: 66/2105 DC

Mô tả: Bình chữa cháy, thiết bị chữa cháy, xách tay, linh kiện máy bay, thiết bị thủ công-vận hành, hiệu suất, hiệu quả, Hiệu suất thử nghiệm, đánh dấu, Air kỹ thuật giao thông vận tải

ICS: 13.220.10

Nhà phát hành: BSI

Định dạng tài liệu: A4
 
Top