• Chào Guest,
    Để hạn chế tình hình spam nick, BQT đã đặt mặc định các tài khoản là chưa kích hoạt.
    Guest vui lòng vào mail kích hoạt lại để tài khoản hoạt động trở lại. Nếu không thấy trong mail, hãy truy cập tại mục Spam.
    Xin cảm ơn!

Những vấn đề đề cập tới bình cứu hỏa trong tiêu chuẩn BS EN 3-10: 2009

N

Nguyen Duong

Guest
#1
Tiêu chuẩn BS EN 3-6:1996 là tiêu chuẩn đối với bình cứu hỏa, trong đó, nội dung mô tả về đặc điểm, tác dụng, các chứng chỉ cần có, tài liệu kỹ thuật đi kèm,…nhưng đến năm 2009 nó được bổ sung thêm, với số hiệu tiêu chuẩn là BS EN 3-10:2009 với một vài bổ sung mới cho sản phẩm này.Số tiêu chuẩn: BS EN 3-10: 2009

Tiêu đề: Bình cứu hỏa xách tay. Quy định để đánh giá sự phù hợp của một bình cứu hỏa xách tay để EN 3-7

Ngày: Tháng Bảy 31, 2010

Tài liệu tham khảo chéo: EN 3-7: 2004 + A1: 2007, CEN / TR 15.642, EN ISO 9001: 2000, ISO 9001: 2000, ISO / TR 8550, EN 615, EN ISO / IEC 17020, ISO / IEC 17020: 1998, EN ISO / IEC 17021, ISO / IEC 17021: 2006, EN ISO / IEC 17025, ISO / IEC 17025: 2005, Quy định (EC) số 1907/2006, 97/23 / EC

Thay thế: BS EN 3-6: 1996

Quan hệ quốc tế: EN 3-10: 2009

Dự thảo Thay thế bởi: 06/30100033 DC

Mô tả: đặc điểm của bình chữa cháy di động, thiết bị chữa cháy, sự phù hợp, chứng chỉ (chính), Loại thử nghiệm, kiểm tra phê duyệt, kiểm soát chất lượng, hồ sơ (tài liệu), các tài liệu kỹ thuật, xác minh, hệ thống đảm bảo chất lượng, kiểm toán chất lượng, nhãn mác, thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, báo cáo

ICS: 13.220.10

Tiêu đề ở Pháp: Extincteurs d'Incendie portatifs. Khuynh hướng đổ l'đánh giá de la Conformité d'un extincteur d'Incendie portatif à l'EN 3-7

Tiêu đề ở Đức: Tragbare Feuerlöscher. Festlegungen für chết Bestätigung der Konformität tragbarer Feuerlöscher nach EN 3-7

Ủy ban : FSH / 2

ISBN: 978 0 580 54.044 8

Nhà phát hành: BSI

Định dạng: A4

Trang: 44
 
Top