Những vấn đề đề cập tới bình cứu hỏa trong TC BS 7273-1: 2006

#1
Các quy chuẩn trong việc lắp đặt, sử dụng và bảo quản,…. hệ thống phòng cháy chữa cháy trong tòa nhà chung cư cao tầng, trung tâm thương mại, trong đó có đề cập đến tiêu chuẩn với bình cứu hỏa trong môi trường điện, điện từ có trong tiêu chuẩn BS 7273-1: 2006


Số tiêu chuẩn: BS 7273-1: 2006
Tiêu đề: Quy phạm thực hành đối với các hoạt động của các biện pháp phòng cháy chữa cháy. Dẫn động điện của toàn bộ hệ thống chữa cháy khí ngập lụt
>>>> bình chữa cháy nào sử dụng được đám cháy điện, điện tử
Tình trạng: Khẳng định, hiện tại
Ngày: Tháng 7 31, 2006
Xác nhận ngày: 2 Tháng Tám 2013
Tài liệu tham khảo chéo: BS 5306-4, BS 5839-1: 2002, BS 6266, BS EN 54-2, BS EN 54-4, BS EN 12094-1, BS EN 12094-3, BS ISO 14.520
Thay thế: BS 7273-1: 2000
Sửa đổi bởi: Sửa đổi số 1, tháng 1 năm 2008.
Dự thảo Thay thế bởi: 05/30136553 DC
Mô tả: Bình cứu hỏa (built-in), bình cứu hỏa, thiết bị chữa cháy, chữa cháy, chữa cháy trong các tòa nhà, an toàn cháy, khí, hệ thống tự động điều khiển, hệ thống báo động, thiết bị cảnh báo, thiết bị bằng điện hoạt động, thiết bị điện, thiết bị điện tử và linh kiện, thiết bị truyền động , Thiết kế, lắp đặt, dò cháy, các thiết bị điều khiển, các thiết bị tín hiệu, chuyển mạch, tín hiệu hình ảnh, hệ thống năng lượng điện, hệ thống dây điện, Vận hành
ICS: 13.220.20
Tiêu đề ở Pháp: Code de bonne pratique pour l'operation des mesures de protection d'incendie. Actionnement electrique des systemes d'extinction d'inondation gazeuse totale
Tiêu đề ở Đức: Leitfaden fuer den Betrieb von Feuerschutzmassnahmen. Elektrische Ausloesung von Loeschanlagen mit gasfoermiger Flutung
Ủy ban: FSH / 12/4
ISBN: 978 0 580 60.870 4

Nhà phát hành: BSI