Những quy định về tải trọng xe được cho phép

#1
Hiện nay có rất nhiều tài xế xe tải vi phạm luật xe quá tải. Sau đây học lái xe ô tô Hà Nội xin chia sẻ vơi các bạn về quy định trọng tải xe được cho phép - hoc bang lai xe b2
A. Tải tọng được cho phép

1. Đối với xe trục đơn: trọng tải được phép không vượt quá 10 tấn/1 trục
2. Đối với xe trục kép có khoảng cách giữa 2 tâm của trục xe là x (m) thì:
 • Nếu mà x< 1 thì tải trọng xe không được vượt quá 11 tấn
 • Nếu khoảng cách x này thuộc khoảng 1 ≤ x < 1,3 thì tải trọng cho phép là không quá 16 tấn
 • Nếu x ≥ 1,3 thì tải trọng được phép chuyên trở là không quá 18 tấn
bang lai xe hang d lai duoc xe gi
3. đối với xe trục ba
 • Nếu khoảng cách x nhỏ hơn 1,3 thì tải trọng được phép là không vượt quá 21 tấn
 • Nếu x > 1,3 thì mức tải tọng sẽ là không quá 24 tấn
B. Tổng trọng lượng của xe được cho phép
1. Xe thân liền
 • Nếu số tổng trục = 2, P ≤ 16 tấn
 • Nếu số tổng trục = 3, P ≤ 24 tân
 • Nếu số tổng trục = 4, P ≤ 30 tấn
 • Nếu số tổng trục = ≥5, P ≤ 34 tấn
2. Xe là đầu kéo
 • Nếu số tổng trục = 3, P ≤ 26 tấn
 • Nếu số tổng trục = 4, P ≤ 34 tấn
 • Nếu số tổng trục = 5, P ≤ 44 tấn
 • Nếu số tổng trục = ≥6, P ≤ 48 tấn
Đây là những thông tin theo quy định của luật giao thông đường bộ về trọng tải xe ô tô. Vi phạm trọng tải chính là vi phạm luật giao thông đường bộ và sẽ chịu mức phạt theo quy định tại NĐ 171/2013/NĐ-CP về giao thông đường bộ và đường sắt - thi bang lai xe b2