Những phương pháp để lặn biển bạn cần biết hiện nay

#1
LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN CÓ THỂ LẶN SÂU HƠN?

Với việc dạy học và kinh nghiệm cấp thiết, giới hạn cho tiêu khiển lặn biển biển là 40 m / 130 feet. hãy cùng từ các thợ lặn biển ở lại nông hơn khoảng 18 mét / 60 feet. Mặc dù đây là những giới hạn, một số các lặn biển thông dụng nhất là nông hơn 12 mét / 40 feet, nơi của ấm nước và có màu sắc tươi sáng hơn.

Bộ lặn biển của bạn bao gồm một máy đo có hiển thị như thế nào thời tiết mà bạn có. Bạn sẽ học cách coi lại nó gián tiếp, Do đó nó không chắc bạn sẽ chạy ra khỏi không khí trong khi lặn biển. Tuy vậy, nếu bạn chạy ra khỏi thời tiết, người thân của bạn có một điều thêm (phát ngôn) cho phép bạn tiết lộ một nguồn phân phát nhiệt độ duy nhất trong khi bơi lội để bề mặt. Hơn thế nữa còn có những lựa chọn khác bạn sẽ học trong dạy lặn biển biển của bạn.

Mọi người có được "không trọng lượng" của lặn biển biển là khá giải phóng. mặt nạ lặn biển hiện đại đều có trong các mô hình mờ, mà bạn có thể thích nếu một mặt nạ làm cho bạn cảm thấy đóng cửa. Trong thời gian hướng dẫn lặn biển biển của bạn, đưa tin của bạn phân phát cho bạn rất nhiều thì giờ và huấn luyện để trở nên thoải mái với mỗi giai đoạn học tập. thông báo lặn biển của bạn làm việc với các bạn ở mức độ của riêng bạn để đảm bảo bạn nắm vững mỗi kỹ năng cần thiết để trở thành một thợ lặn biển có khả năng người lặn biển thường xuyên.


Giấy phép lặn biển biển từ các tổ chức dạy học thợ lặn biển khác thường có thể được cách dùng để làm đúng với một điều kiện tiên quyết cho thời gian PADI cấp độ tiếp theo. Ví dụ, nếu bạn có một thợ lặn biển nước mở hoặc cấp giấy chứng nhận nhập cảnh cấp từ một tổ chức dạy học thợ lặn biển, bạn có thể đủ điều kiện để ghi danh vào PADI nâng cao Open Water Diver Tất nhiên, đó là cấp độ sau đó. Bạn không nên nhận được chứng nhận PADI Open Water Diver trừ khi bạn hoàn thành môn đó. Không có rất dễ hiểu "tương đương" hoặc "chéo". Sự chọn lựa tốt nhất là để thực hiện bước sau đó và tiếp tục giáo dục của bạn. Nếu bạn muốn tiếp tục hướng dẫn bổ nhào của bạn và nhận được một chứng nhận PADI, liên lạc với cửa hàng lặn biển PADI địa phương hoặc khu tĩnh dưỡng để hỏi về các tùy chọn bạn có để có được một giấy chứng nhận PADI.

Nếu bạn giữ một cho rằng giá bèo từ một tổ chức dạy thợ lặn biển và mong mỏi trở thành một Divemaster PADI hoặc đưa tin, xin cảm phiền gọi điện với salon phát triển hoặc đại lý xã hội tiên tiến nghề nghiệp (CDC) PADI Five Star Instructor.

Một chuyên gia lan bien ở vị trí tốt với một tổ chức hướng dẫn thợ lặn biển có thể đáp ứng những điều kiện tiên quyết cho việc cấp chứng nhận PADI sau đó. Ví dụ, một divemaster với một tổ chức chỉ dẫn thợ lặn biển có thể hội đủ điều kiện để ghi danh vào một môn Giảng PADI Trợ lý hoặc giảng viên môn xã hội tiên tiến (IDC). Bạn không nên nhận được chứng nhận PADI Divemaster trừ khi bạn hoàn thành PADI Divemaster nhiên. Không có dễ hiểu "tương đương" hoặc "chéo".

Một giảng viên có uy tín từ một tổ chức dạy thợ lặn biển có thể đủ điều kiện để đăng ký vào một chương trình Open Water Scuba Instructor (OWSI). Chương trình này là ngắn hơn so với IDC đầy đủ và tụ tập thi công dựa trên các kỹ năng giảng dạy của mình bằng cách xem tại bạn đến với Hệ thống PADI. Bạn cũng phải hoàn thành một thi PADI Instructor (IE) để trở thành một giảng viên PADI.