• Chào Guest,
    Để hạn chế tình hình spam nick, BQT đã đặt mặc định các tài khoản là chưa kích hoạt.
    Guest vui lòng vào mail kích hoạt lại để tài khoản hoạt động trở lại. Nếu không thấy trong mail, hãy truy cập tại mục Spam.
    Xin cảm ơn!

Nhiệm vụ của kế toán tổng hợp

C

centax1234

Guest
#1
Nhiều bạn chọn cách tự học kế toán tổng hợp để có thể tiết kiệm thời gian cũng như cho phí, nhưng trong số đó vẫn có những người vẫn còn mơ hồ và chưa biết công việc của kế toán tổng hợp là gì. Bài viết sau sẽ chia sẻ cho các bạn công việc của kế toán tổng hợp.

- Kiểm tra toàn bộ các định khoản, các nghiệp vụ phát sinh.

- Kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp.

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và đúng với thực tế không.

- Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi.

- Tính giá thành, định khoản các nghiệp vụ về giá thành.

- Kết chuyển doanh thu, chi phí, lãi lỗ.

- In sổ kế toán.

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thống kê,…

- Lập các báo cáo thuế.

- Cùng kế toán trưởng giải trình, cung cấp tài liệu, số liệu cho các cơ quan như: thuế, kiểm toán, các đoàn thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu.

- Kiến nghị và đề xuất các biện pháp khắc phục cải tiến

Ngoài ra bạn nên đọc thêm các tài liệu hướng dẫn như: hướng dẫn làm kế toán tổng hợp, hướng dẫn hạch toán trong kế toán tổng hợp, hướng dẫn định khoản trong kế toán tổng hợp để có thể nắm rõ hơn về nghiệp vụ kế toán này.
 
Top