[Mr.BachKhoa Tuyển Dụng] Nhân viên thu ngân - có khả năng bán hàng.

T

tuanvyc14

Guest
#1
tuanvyc14 - [Mr.BachKhoa Tuyển Dụng] Nhân viên thu ngân - có khả năng bán hàng.
(http://static.mymall.vn/images/2015/03/20/1426834904_bachkhoacomputer-logo.jpg)Image:...
[Mr.BachKhoa Tuyển Dụng] Nhân viên thu ngân - có khả năng bán hàng.