Một số thay đổi về thuế ô tô tại Việt Nam

#1
Ngày 6/4/2016. Việt nam chính thức đã thông qua sử đổi bỏ sung một số điều luật về thuế bao gồm luật quản lý thuế, thuế tiêu thụ đặc biệt , thuế giá trị gia tăng . Qua đó, thuế tiêu thụ đặc biệt của ô tô cũng có những thay đổi như sau - học lái xe b2

 • Mặt hàng ô tô, nhập khẩu nguyên chiếc từ 9 chỗ trở xuống với dụng tích 1.500 cm3 giảm từ 45% xuống còn 40% từ ngày 1/7/2016 và ở mức 35% từ ngày 1/1/2018
 • Xe từ trên 1.500 cm3 -> 2.000 cm3 vẫn ở mức 45% đến ngày 31/12/2017. Đến ngày 1/1/2018 sẽ giảm xuống còn 40%
 • 2.000 cm3 đến 2.500 cm3 : 50%
Các xe có dung tích xi lanh trên 2.500 cm3 sẽ áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt cao hơn
 • 2.500 cm3 - 3.000 cm3 tăng từ 50% lên 55% từ ngày 1/7/2016 và 60% từ ngày 1/1/2018
 • 3.000 cm3 đến 4.000 cm3 : 90 %
 • 4.000 cm3 đến 5.000 cm3 : 110%
 • 5.000 cm3 đến 6.000 cm3 : 130%
 • Trên 6.000 cm3 : 150%

thi bằng lái xe b2

 • 90% là mức thuế dành cho xe có dung tích xi-lanh trên 3.000 cm3 đến 4.000 cm3 và 110% là mức thuế đối với xe có dung tích xi-lanh trên 4.000 cm3 đến 5.000 cm3, 130% đối với xe có dung tích xi-lanh trên 5.000 cm3 đến 6.000 cm3 và 150% đối với xe có dung tích xi-lanh trên 6.000 cm3.

 • Các mức thuế suất mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016. Tất cả các loại xe này hiện đều đang chịu chung mức thuế 60%.

 • Với xe motorhome không phân biệt dung tích xi - lanh thì 70% là mức thuế từ 1/7/2016 và từ 1/1/2018 tiếp tục tăng lên 75%.
học bằng lái xe
Các mức thuế mới sẽ được áp dụng kể từ ngày 1/7/2016
Các xe motorhome áp dựng mức thuế 70% (1/7/2016) và 75% (1/1/2018)