MỐI giao dịch GIỮA một vài TÍNH CHẤT của nguyên vật liệu in ấn

I

intembaohanh08

Guest
#1
[h2]intembaohanh08: MỐI giao dịch GIỮA một vài TÍNH CHẤT của nguyên vật liệu in ấn[/h2]
MỐI liên hệ GIỮA một vài TÍNH CHẤT của nguyên vật liệu in ấn

nguyên vật liệu có vài tính chất cơ bản như là sau: Tính chất vật lý ; Tính chất công nghệ ; Tính chất tiêu lựa chọn

a. Tinh quang học: nguyên liệu có thể tính chất quang học cửa hàng là: độ trắng, mức độ bóng, độ xuyên thấu

- Nó ảnh hưởng cho tính chất tiêu lựa chọn, nghĩa là ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm, trực tiếp ở tại đây là độ tương phản liên quan đến mầu, hình ảnh, nguyên vật liệu in ấn mỏng quá xẽ xảy ra nhìn xuyên thấu sang phía sát kia khiến phẩn từ nhận làm lên vật liệu xảy ra ảnh hưởng. với vật liệu in ấn mỏng quá không nên thể dùng đặt nhận in tem vỡ được vì sẽ xảy ra rách ngay và luôn.

b. Cấu trúc: Tính chất cầu trúc gồm: độ dày, Định lượng (bao nhiêu gram/1cm2), mức độ chặt, độ rỗng, Tính đồng thứ nhất cấu trúc nguyên vật liệu.

- Ảnh hưởng trực tiếp cho mức độ dầy của thứ nhất quyển sách, of một sản phẩm chi tiết khiến tăng hoặc giảm khối lượng, trọng lượng của sản phẩm.

- về tính chất công nhệ như: khả năng hút ẩm, tính ổn định trong suốt quá trình nhận làm. cùng với có thể ảnh hưởng tới tính chất tiêu chọn tại sự đồng hầu như of hình ảnh, of sản phẩm, sự đúng của sản phẩm hàng hóa sản xuất so với các file dựng, tính tiết kiệm ví dụ hàng hóa chưa từng đồng đề sẽ gặp loại giấy bỏ đa dạng. không nên thích hợp để khiến cho demo tem bể, tem chống hàng giả

c. Tính chất phân tử lý học

- liên quan đến sự thấm ướt, sự biến dạng đôi khi thấm ướt, nhiều khi thời tiết ẩm, nồm, ảnh hưởng đến chất lượng in tem, ảnh hưởng tới độ bán dính của mực nhận in, cong vênh của sản phẩm in ấn ra, không nên chồng màu, sai hỏng sản phẩm hàng hóa

c. độ nhẵn

- thí dụ giấy có thể mức độ nhẵn đẹp thì khi đó khả năng tiếp xúc với khuôn sản xuất cao (có thể tiếp xúc hoàn toàn) dẫn tới khả năng chồng khít mầu sắc rất nhiều cao tạo ra hình ảnh đẹp, ít sản phẩm nỗi, tăng tính tiết kiệm trong tính chất tiêu chọn. việc làm này cực kỳ quan trong đầu tiên là trong nhận in tem mủn, in tem mủn

d. Tính chất cơ học: cửa hàng thì là độ biến dạng, cong vênh, dãn, nở. độ bền, khả năng chịu nực, chịu ma gần...

- Tính chất này ảnh hưởng vô cùng lớn đến tính chất công nghệ như sau sau: Nó ảnh hưởng tới sự tiếp xúc của bề mặt vật liệu in ấn với khuôn làm, ảnh hưởng tới chất lượng in tem of bản ép nhu, thiết kế ra nhiều hạt bụi mạt ảnh hưởng đến chất lượng in. các việc làm này lại tiếp tục ảnh hưởng cho khâu tiêu sử dụng như: sản phẩm sản xuất ra ko chính sác liên quan đến mầu sắc, tuổi thọ hàng hóa kém, tính tiết kiệm kém.

thế rất nhiều tính chất này liên lạc với nhau tác động từ tính chất vật lý tới rất nhiều tính chất khác là rất nhiều lớn.

đặt bảo hành chất lượng sản phẩm in nguyên vật liệu in ấn decal vỡ sử dụng để cho in tem bảo đảm nhiều nơi nhận làm tem luôn luôn ký đơn đặt hàng các nhà nhận in nguyên vật liệu decal với buộc rất khắt khe.nhà
batdongsan MỐI giao dịch GIỮA một vài TÍNH CHẤT của nguyên vật liệu in ấn