LINH KIỆN PHÒNG NÉT CŨ

#1
LINH KIỆN PHÒNG NÉT CŨ

HOTLINE 09.68.48.18.64
MAINBOARD:
MAIN ASUS H61 SL:20 650.000
MAIN FOXCOM H61 MXE SL: 19 350.000
MAIN GIGA H81 DS2 SL: 2 1.000.000
MAIN GIGA H61 S2PV SL: 1 900.000
MAIN GIGA G41 SL: 1 500.000
MAIN ASUS P5KPL - AM SL: 2 350.000
MAIN ASUS P5G41T - MLX SL: 1 400.000
MAIN ASUS P5KPL - VM SL: 1 350.000
MAIN ASUS P5G41-MLX SL: 8 450.000
MAIN ASUS P5KPL-AM SL: 5 350.000
INTEL DH61WWD3 SL: 4 400.000
MAIN FOXCONN H61MXE SL: 9 350.000

CPU:

G620 SL: 1 720.000

RAM:

RAM 4GB GKILL SL: 20 420.000
RAM KINGSTON 2GB DDR3 SL: 2 220.000
RAM KING MAX 4GB DDR3 SL: 3 420.000
RAM KING MAX 2GB DDR2 SL: 13 220.000
RAM 4GB KINGMAX SL: 17 420.000
RAM KINGSTON DDR2 512MB SL: 2 20.000
RAM KINGSTON DDR2 1GB SL: 2 80.000
RAM KINGSTON DDR3 2GB SL: 5 220.000
RAM KINGSTON DDR2 2GB SL: 5 220.000
RAM DYNET DDR2 1GB SL: 2 80.000
RAM KINGMAX DDR2 512 MB SL: 2 20.000
RAM CORSAIR DDR2 1GB SL: 1 90.000
RAM KINGMAX DDR3 1GB SL: 2 80.000
RAM CRUCICAL DDR3 4GB SL: 15 420.000
RAM KINGMAX DDR3 4GB SL: 2 420.000
RAM KINGMAX DDR3 2GB SL: 14 220.000
RAM GSKILL DDR3 2GB SL: 10 220.000
RAM SECTOR DDR3 3GB SL: 2 350.000
RAM KINGSTON DDR3 4GB SL: 2 420.000
RAM 1GB SL: 2 80.000
RAM STROTIUM DDR3 2GB SL: 2 200.000
RAM HYNIX DDR3 2GB SL: 4 200.000
RAM HYNIX DDR2 1GB SL: 1 50.000
RAM DYNET DDR3 1GB SL: 2 50.000
RAM GVM DDR3 4GB SL: 1 350.000
RAM ELIDA DDR3 2GB SL: 1 200.000
RAM KINGMAX DDR2 1GB - 667 SL: 1 70.000
RAM 512MB DDR2 SL: 1 20.000
RAM WARANTY DDR3 8GB SL: 1 900.000
RAM DATA DDR2 1GB SL: 1 70.000
RAM KINGSTON DDR3 1GB SL: 1 80.000
RAM KINGSTON DDR3 4GB SL: 1 420.000
RAM KINGMAX DDR2 2GB SL: 1 180.000

VGA:

VGA GIGA GT730 2GB 128BIT SL: 2 1.250.000
VGA ASUS 7600 512MB SL: 1 70.000
VGA ASUS GT420 SL: 2 850.000
VGA GIGABYTE R7 240 SL: 1 850.000
VGA GIGABYTE N440 SL: 1 800.000
VGA GIGABYTE N210 SL: 12 400.000
VGA GIGA GT 420 SL: 18 780.000

LCD:

LCD HP L1906 19" VUÔNG SL: 1 550.000
LCD 17" VUÔNG SL: 1 350.000
LCD DELL 178 17" VUÔNG SL: 1 350.000
LCD IBM 19" VUÔNG SL: 1 550.000
LCD ACER 1716 WIDE SL: 1 550.000
LCD DELL 177 17 VUÔNG SL: 1 350.000
LCD HP W1907 19" WIDE SL: 1 550.000
LCD DELL 198WFP 19" VUÔNG SL: 3 550.000
LCD DELL 1905FP 19" VUÔNG SL: 11 550.000
LCD DELL 176FPF 17" VUÔNG SL: 1 350.000
LCD DELL E1907FPV 19" VUÔNG SL: 4 550.000
LCD HP LV 1911 19" WIDE SL: 2 550.000
LCD DELL 178 17" VUÔNG SL: 2 350.000
LCD DELL 177 17 VUÔNG SL: 2 350.000
LCD ASUS VH192 19" WIDE SL: 2 550.000
LCD DELL 17" VUÔNG CHÂN V SL: 1 450.000
LCD DELL 15" CHÂN VUÔNG SL: 1 150.000
LCD IBM 17" VUÔNG SL: 1 350.000
LCD EIZO L557 15: VUÔNG SL: 1 150.000
LCD SHARP 17" VUÔNG SL: 4 350.000
LCD DELL E1703FPT 17" VUÔNG SL: 1 350.000
LCD BENQ 2023 20" LED WIDE SL: 6 1.150.000
HDD SEAGATE 250 GB SL: 5 250.000
LCD LG 19" 1942C SL: 1 800.000
LCD DELL VUONG 19"( CU ) SL: 4 550.000
LCD ASUS VK192 SL: 2 800.000
LCD SAMSUNG S20B300 SL: 1 1.200.000
LCD COMBAD W185Q SL: 1 800.000
LCD LG 20" 20M35 SL: 20 1.200.000

PHỤ KIỆN

SWICH 24 PORT SL: 1 1.000.000
SWITCH 24 PORT SL: 1 1.000.000
UPS SL: 3 500.000

BÀN GHẾ CŨ:
BÀN ĐỐNG HỘP SL: 20 100.000
TAG TỪ KHÓA TÌM KIẾM:

Thu mua phong net

Thu mua tiem net

Thu mua phong game

Thu mua may tinh cu

Thu mua linh kien pc

Sang phong net

Sang tiem net

Sang phong game