Khóa học Nền Tảng Của Quản Lý Nhà Cung Cấp (Mua Hàng) - CPSM học phần 1 & 2

#1
Một chứng chỉ nghiệp vụ mua hàng “must have” dành cho các nhân viên công tác trong lĩnh vực tìm nguồn hàng (Sourcing) hoặc Quản trị chuỗi cung ứng (Supply Chain) trên toàn thế giới, khóa học CPSM giúp bạn đánh bóng các kỹ năng như tìm nguồn hàng (sourcing), quản lý dự án (project management), giao thông vận tải (transportation), tài chính (finance), quản lý quan hệ với nhà cung cấp, Quản lý rủi ro, quản lý chất lượng, khả năng lãnh đạo (leadership) và hơn thế nữa. Hơn nữa, CPSM có thể giúp bạn luôn dẫn đầu trong thị trường nhân lực đầy cạnh tranh vì được các giám đốc nhân sự công nhận như là một chứng chỉ đảm bảo.

Ai nên tham gia chương trình học?
Học phần này được thiết kế dành cho các quản lý bậc trung trong ngành mua hàng hoặc quản trị chuỗi cung ứng, những người muốn vươn đến vị trí cao hơn trong sự nghiệp hoặc những cá nhân muốn khám phá ngành Mua hàng như là một ngã rẽ nghề nghiệp mới.

Lợi ích khi tham gia khóa học
 • Tìm hiểu về các ví dụ điển hính và các quy trình mua hàng
 • Phát triển kỹ năng thực tế để đưa ra quyết định chính xác và tạo ra lợi nhuận
 • Tìm hiểu làm thế nào để tạo ra và thực hiện các chiến lược mua hàng sáng tạo và hiệu quả
 • Ứng dụng các biện pháp mua hàng mới nhất cho tổ chức
 • Tích hợp chức năng mua hàng vào mạng lưới chuỗi cung ứng của tổ chức
 • Chuẩn bị cho kỳ thi cấp chứng chỉ CPSM® của học viện Mua Hàng – ISM (Institute of Supply Management)
Chi tiết chương trình học

CPSM học phần 1

Đàm phán và hợp đồng

 • Thu hút các nhà thầu với giá cả cạnh tranh, báo giá và đề xuất với các chi tiết kỹ thuật liên quan, các điều khoản và điều kiện
 • Các chiến lược và chiến thuật đàm phán, bao gồm cả định nghĩa về vai trò và trách nhiệm của các thành viên trong nhóm
 • Dẫn dắt /thi hành / hỗ trợ đàm phán với các nhà cung cấp để có được kết quả mong muốn
 • Chuẩn bị và / hoặc phát hành các hợp đồng / đơn đặt hàng / thỏa thuận
 • Hợp đồng / đơn đặt hàng từ các quyết định để thúc hoặc chấm dứt.
Chi phí và Tài Chính
 • Hoạch định ngân sách bộ phận mua hàng
 • Chi phí cho chiến lược mua hàng
 • Giữ tiềm năng, cơ hội và chiến lược cho những danh mục cụ thể thông qua phân tích chi tiêu
 • Phân tích chi phí/lợi nhuận thu được
 • Tài trợ và thúc đẩy các chiến lược mua hàng.
Môi trường quốc tế
 • Tìm kiếm nguồn hàng hóa và dịch vụ ở thị trường quốc tế
 • Các nguồn mua hàng quốc tế của nguyên vật liệu và dịch vụ
 • Chứng từ cho các giao dịch xuyên quốc gia.
Trách Nhiệm Xã Hội
 • Quy tắc ứng xử kinh doanh đối với các chức năng quản lý nguồn cung cấp và các nhà cung cấp bên ngoài
 • Chương trình trách nhiệm với môi trường trong suốt chuỗi cung ứng và chu kỳ sống
 • Các chính sách và thủ tục an toàn cho tổ chức và chuỗi cung ứng
Tìm Nguồn Hàng
 • Các nguồn hàng hóa hoặc dịch vụ tiềm năng
 • Đưa ra lợi ích hợp tác cạnh tranh để xác định báo giá tốt nhất của một sản phẩm / dịch vụ
 • Chiến lược tìm nguồn hàng và mua hàng dựa trên các số liệu dự báo.
Quản lý quan hệ nhà cung cấp
 • Cơ hội và lợi ích hợp lý hoá nguồn cung cấp
 • Tạo mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp
 • Chương trình đa dạng nhà cung cấp
 • Kế hoạch đánh giá nhà cung cấp và báo cáo để đảm bảo các thành phần, nguyên liệu và các nhà cung cấp đáp ứng yêu cầu quy định (quy định, an toàn, độ tin cậy, chất lượng)
 • Đánh giá hiệu suất nhà cung cấp
 • Chiến lược rút lui trước các nhà cung cấp
 • Tối đa hóa hệ thống thông lượng
Thời gian học: 3 ngày
Học phí: 870USD/học viên/học phần (3 ngày)
Khoá học sắp khai giảng: 13, 14, 15 tháng 5, 2016

Đăng ký sớm để được ưu đãi: 770USD / học viên / học phần đăng ký trước ngày 13 tháng 4
Địa điểm học: Sherwood Residence, 127 Pasteur, Quận 1, TP Hồ Chí Minh (tuy nhiên có thể thay đổi đến một địa điểm tương tự nhưng đảm bảo trong khu vực quận 1)


CPSM học phần 2

Dự báo  • Phân tích tình hình thị trường hiện tại và tương lai, tiêu chuẩn và các xu hướng mới.
  • Cung cấp các dự báo về kinh tế, cạnh tranh, công nghệ, thị trường và xu hướng tiền tệ.
  • Dự báo dữ liệu với nhà cung cấp.
Logistics  • Bố cục cơ sở Logistics và thiết bị
  • Chính sách vận chuyển/phân phối và thu mua
  • Các chức năng vận chuyển quốc tế, vận đơn và tài liệu
  • Phân tích các vấn đề nhận được bao gồm thất thoát cước và các thiệt hại.
Quản lý kho và vật liệu  • Chương trình tiêu chuẩn vật liệu/dịch vụ
  • Hệ thống quản lý kho và hàng tồn
  • Sự hoạt động của thiết bị và tài sản trong công ty
  • Kế hoạch đa kênh cho hàng tồn kho dư thừa và thành phẩm
Đánh giá tổ chức/Bộ phận  • Giám sát kế hoạch và hoạt động kinh doanh
  • Tiêu chí và đánh giá hiệu suất nhân viên quản lý cung ứng
  • Các công cụ và quy trình để đo lường, báo cáo và cải thiện sự tuân thủ các chính sách quản lý nguồn cung.
  • Các vấn đề được nêu ra trong báo cáo kiểm toán quản lý nguồn cung.
Lập kế hoạch  • Yêu cầu có kế hoạch sắp xếp các hoạt d8ong65 quản lý nguồn cung và các hoạt động để hỗ trợ chiến lược tổ chức.
  • Phát triển, thực hiện và giám sát các dự báo, kế hoạch hoạt động, chức năng lập kế hoạch và kiểm kê hàng tồn.
Phát triển sản phẩm và dịch vụ  • Tham gia hoạt động phát triển sản phẩm/dịch vụ và nỗ lực tiếp thị để đạt được mong muốn của khách hàng
  • Chiến lược Ramp-up và ứng dụng để sản xuất toàn diện cho việc giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ mới
  • Quá trình cải tiến liên tực trong chuỗi cung ứng.
Phẩm chất  • Chương trình chứng nhận nhà cung cấp
  • Đo lường để cái tiến chất lượng liên tục và đạt được mục tiêu
  • Các tiêu chuẩn chất lượng để không ngừng nâng cao hiêu suất của nhà cung cấp.
Thời gian hoc: 3 ngày
Lệ phí: 870 USD/học viên/khóa
Khai giảng: 9,10,11 tháng 5 năm 2016
Đăng ký sớm: 770 USD/học viên/khóa khi đăng ký trước ngày 4 tháng 4 năm 2016


Giảng viên

Giảng viên được đề cử dựa trên yêu cầu của khóa học và sự phù hợp lịch trình của giảng viên. Thông tin chi tiết của giảng viên sẽ được cung cấp theo yêu cầu. Trong khi lựa chọn giảng viên cho khóa học, mục tiêu của chúng tôi là chọn những giảng viên có kinh nghiệm sâu rộng trong các ngành công nghiệp khác nhau

"Chương trình CPSM" giúp tôi cải thiện và một trong những yếu tố giúp tôi được thăng tiến lên một vị trí mới. Nó giúp tôi mở rộng kiến thức đến những vấn đề thuộc mua hàng mà tôi không nghĩ tới và giúp tôi biết nhiều hơn các công cụ trợ giúp công việc hằng ngày. Đồng nghiệp nhìn tôi như một nguồn tài nguyên. Họ đã nhìn thấy kiến thức của tôi được nâng cao như thế nào, cũng như độ tin cậy của CPSM¨ mang lại cho tôi trên phương diện quan sát của họ và khách hàng.
Steve House, CPSM, Replenishment and MRO Buyer


* Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi phụ thuộc vào lịch trình của giảng viên và số lượng học viên. Yêu cầu để mở một lớp học ở Việt Nam là cần có tối thiểu 12 học viên. Đối với thông tin khóa học hiện tại và câu hỏi xin vui lòng liên hệ với bộ phận Đào Tạo CEL Consulting qua email: apics@cel-consulting.com hoặc điện thoại +84 (08) 22 494 241

Điều Khoản Và Điều Kiện