Khám phá cấu tạo của bê tông

#1
Cường độ bê tông dựa vào vào độ đặc của bê tông. Nâng cao trình độ công nghệ(có việc sử dụng máy đầm dùi), chọn lựa có lí thành phần bê tông sẽ có cấu trúc hợp lý và độ đặc, cường độ bê tông cao nhờ.Như vậy, giữa cấu trúc và đường bộ bê tông có mối shop nghiêm ngặt. Cải thiện cấu trúc bê tông sẽ dẫn đến những chuyển đổi về cường độ bê tông.

Tham khảo thêm: máy đầm bàn
Cấu trúc của bê tông là gì ?


Khi nhào trộn các thành phàn khoáng chất của xi măng sẽ xảy ra phản ứng thủy hóa, các chất thiết kế trên xi măng và vươn lên là hổ lốn chất kết dính gốc trong hỗn hợp bê tông và Ca ( OH )2 và phát triển thành hổ lốn chất kết dính gốc trong hẩu lốn bê tông.

Hỗn hợp bê tông là hẩu lốn chứa các thành phần cơ bản là xi măng, nước, cát, cốt liệu lớn ( đá, sỏi ). Ngày nay khi đa số bê tông tươi đều có sử dụng các chất phụ gia thì phụ gia trở thành thành phần cần thiết trong hổ lốn bê tông, có thúc đẩy đến cấu trúc của hỗn tạp bê tông.

Dung dịch kết liên các cốt liệu nhỏ ( cát ) tạo nên dung dịch hồ kết dính vữa xi măng ( đây là chất kết dính thứ cấp ). Cuối cùng dung dịch hồ kết dính vữa xi măng chui vào kẽ hở của các hạt cốt liệu này và chúng tạo ra cấu trúc hỗn hợp bê tông hoàn chỉnh.

Tóm lại có thể phân cấu trúc hỗn tạp bê tông thành các cấu trúc con.


- Cấu trúc vi mô của hồ kết dính vữa xi măng ( như là môi trường liên kết các hạt cốt liệu lớn trong cấu trúc bộ xương khung ).

- Cấu trúc xương của cốt liệu lớn.

-Cấu trúc tiếp giáp giữa hồ xi măng và diện tích cốt liệu lớn ( vùng tiếp giáp cốt liệu ): Với các khung xương cốt liệu lớn được biểu lộ qua lực dính vữa xi măng lên diện tích các hạt cốt liệu lớn ( lực dính này chỉ sinh ra khi hoàn thành quá trình ninh kết hỗn tạp bê tông có cấu trúc định hình và mất hoàn toàn tính dẻo ).