• Chào Guest,
    Để hạn chế tình hình spam nick, BQT đã đặt mặc định các tài khoản là chưa kích hoạt.
    Guest vui lòng vào mail kích hoạt lại để tài khoản hoạt động trở lại. Nếu không thấy trong mail, hãy truy cập tại mục Spam.
    Xin cảm ơn!

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2015 SONG NGỮ ANH VIỆT (2 quyển)

M

mychinh85

Guest
#1
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2015 SONG NGỮ ANH VIỆT (2 quyển)

Mã sách: 12641
Tác giả: Trần Xuân Nam ( Maastricht MBA )
Nhà xuất bản:Lao động
Số trang: 900
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 2500 g
Giá bìa: 750.000
Giá bán: 750.000 đ
Năm xuất bản: 2015

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - FINANCIAL ACCOUNTING

Tác giả:Trần Xuân Nam ( Maastricht MBA )Liên hệ mua sách: 090 609 0929Giao sách tận nơi miễn phí trên toàn quốc


Vài lời về tác giả

Ông Trần Xuân Nam, Maastricht MBA với hơn 25 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính, quản lý cao cấp tại các tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng như Unilever, Coca-Cola, Scancom, VMEP và các tập đoàn lớn, thành công của Việt Nam. Ông nguyên là Tổng Giám đốc Tập đoàn Giấy Sài Gòn, một trong 3 công ty của các nước ASEAN được hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN trao giải thưởng “Doanh nghiệp được ngưỡng mộ nhất ASEAN” cuối năm 2007.

Ông hiện là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thế kỷ 21 (C21) chuyên về đầu tư bất động sản, du lịch, khách sạn, resort nghỉ dưỡng, tắm bùn khoáng (Tháp Bà, Nha Trang), là chủtịch hội đồng khoa học Viện Quản trị Tài chính và Công nghệ thông tin – FMIT, Phó Giám đốc câu lạc bộ CFO Việt Nam.

Ông cũng là giảng viên chương trình kế toán quốc tế danh giá và uy tín hàng đầu thế giới của Anh quốc - ACCA, giảng viên các khóa kế toán, tài chính của Viện Đào tạo đa quốc gia TUV của Đức, Trường đại học danh tiếng North Central của Mỹ, Kent Institute của Úc, Viện FMIT, Ban bằng cấp quốc tế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Luân Đôn (LCCI), Trường doanh nhân PACE (khóa CFO, CEO), Trường đại học Kinh tế quốc dân, các khóa kế toán trưởng, kế toán Pháp của Bộ Tài chính. Ông là người đã làm thực hành và giảng dạy cả 4 hệ thống kế toán phổ biến là kế toán quốc tế, kế toán Mỹ, kế toán Pháp và Kế toán Việt Nam.

Ông làm tư vấn quản trị, kế toán và tài chính cho một số công ty trong nước và các tổ chức quốc tế. Ông cũng có thời gian làm chuyên viên Vụ Chế độ Kế toán, Bộ Tài chính, là thành viên trong Ban soạn thảo chế độ kế toán mới và nguyên là giảng viên kế toán của Trường Đại học Thương mại Hà Nội giữa những năm 80 của thế kỷ XX.

Ông là tác giả của một số sách bán chạy nhất (Best seller) qua các thời kỳ “Kế toán Tài chính, Quản trị và Giá thành”, “Kế toán quốc tế” và đặc biệt là cuốn “Sổ tay Kế toán và Thuế”. Ông là đồng tác giả của giáo trình “Tài liệu bồi dưỡng Kế toán trưởng” cùng với các chuyên gia của Vụ Chế độ Kế toán, Bộ Tài chính, “Giáo trình phân tích đầu tư chứng khoán” cùng với các chuyên gia của Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ông cũng là tác giả của rất nhiều bài viết trên các tạp chí và báo chuyên ngành uy tín về tài chính, kế toán, quản trị và đầu tư chứng khoán.

Mục lục

( Brief contents )

Vài lời về tác giả(About the author)

Lời giới thiệu(Preface)

Lời tác giả(Author’words)

PHẦN 1: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN
(ACCOUNTING FUNDAMENTALS)


Chương 1. Kế toán: Ngôn ngữ của kinh doanh
(Accounting: the language of business)

Chương2. Các hệ thống điều chỉnh công tác kế toán
(The regulatory systems of accounting)

Chương3. Tài khoản và ghi sổ kép các giao dịch kinh doanh
(Accounts & double entry bookeeping for business transactions)

Chương4.Đo lường kết quả kinh doanh, quá trình điều chỉnh và hoàn thành một chu kỳ kế toán

(Measuring business income, adjusting process & completing the accounting cycle)

PHẦN 2: CÁC HỆ THỐNG KẾ TOÁN & BỘ KHUNG IASB/ VAS(ACCOUNTING SYSTEMS & FRAMEWORK OF IASB/ VAS)

Chương5. Kếtoán doanh thu và doanh nghiệp thương mại
(Accounting for revenue and merchandising business)

Chương 6. Bộ khung của hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán VN
(IASB & VAS framework)

Chương 7. Trình bày các báo cáo tài chính(Presentation of financial statements)

Chương 8. Các hệ thống thông tin kế toán
(Accounting information systems)

Chương 9. Kiểm soát nội bộ và các giao dịch về tiền
(Internal control & cash transactions)

PHẦN 3: KẾ TOÁN CÁC TÀI SẢN KHÔNG PHẢI TIỀN VÀ NỢ PHẢI TRẢ( ACCOUNTING FOR NON-CASH ASSETS AND LIABILITIES)

Chương 10. Các khoản phải thu và thương phiếu phải thu
(Accounts receivable & notes receivable)

Chương 11. Hàng tồn kho(Inventories)

Chương 12. Kế toán hợp đồng xây dựng
(Accounting for construction contracts)

Chương 13. Tài sản cố định hữu hình, bất động sản đầu tư và các chi phí liên hệ
(Tangible non-current assets, investment property & related expenses)


Chương14. Tài sản vô hình dài hạn(Intangible non-current assets)

Chương 15. Nợ ngắn hạn và chi phí nhân công
(Current liabilities & payroll)

Chương 16. Kế toán thuê tài sản(Accounting for leases)

Chương 17. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
(Accounting for corporate income tax)

PHẦN 4: KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÁC SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT(ACCOUNTING FOR CORPORATIONS, EQUITY & OTHER EVENTS)

Chương 18. Vốn chủ sở hữu và công ty cổ phần
(Equity & joint stock company)

Chương 19. Nợ dài hạn, trái phiếu và chi phí vay
(Long-term liabilities, bonds & borrowing costs)

Chương 20. Kế toán các khoản đầu tư và ảnh hởng của việc thay đổi tỷ giá ngoại hối

(Accounting for investments&the effects of changes in foreign exchange rates)

Chương 21. Các sự kiện sau ngày bảng cân đối kế toán, các khoản dự phòng, nợ và tài sảntiềm tàng
(Events after the balance sheet date, provisions, contingencies)

PHẦN 5: BÁO CÁO THỰC HIỆN TÀI CHÍNH(FINANCIAL PERFORMANCE)

Chương 22. Lập báo cáo thực hiện tài chính
(Reporting financial performance)

Chương 23. Lãi trên mỗi cổ phiếu
(Earning per share - eps)

Chương 24. Báo cáo luân chuyển tiền tệ(Statement of cash flows)

PHẦN 6: KẾ TOÁN TẬP ĐOÀN VÀ CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT(GROUP ACCOUNTS & CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS)

Chương 25. Tổng quan về kế toán tập đoàn
(Overview of group accounts)

Chương 26. Quy trình hợp nhất bảng cân đối kế toán
(Consolidation procedures - balance sheet)

Chương 27. Bảng cân đối kế toán hợp nhất và báo cáo kết quả hợp nhất
(Consolidated balance sheet & consolidated income statement)

Chương 28. Kế toán đầu tư vào các công ty liên kết và liên doanh
(Accounting for associates & joint ventures)

Chương 29. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
(Consolidated statement of cash flows)

PHẦN 7: PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS)


Chương 30. Phân tích các báo cáo tài chính(Analysis of financial statements)

PHẦN 8: KẾ TOÁN GIÁ THÀNH/ CHI PHÍ(COSTING ACCOUNTING)

Chương 31. Phân loại chi phí và đo lường ứng xử chi phí
(Cost classification & measurement of cost behavior)

Chương 32. Phân bổ chi phí(Cost allocation)

Chương 33. Kế toán các yếu tố của sản xuất, giá thành theo công việc và giá thành dịch vụ
(Accounting for manufacturing elements, job order costing & service costing)

Chương 34. Giá thành theo quá trình và giá thành hoạt động
(Process costing & operation costing)


PHẦN 9: CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT(SPECIAL TOPICS)

Chương 35. So sánh kế toán Việt Nam và kế toán quốc tế

(Comparing between Vietnamese accounting and international accountin)

PHỤ LỤC(APPEDICES)

THUẬT NGỮ KẾ TOÁN VIỆT - ANH(VIETNAMESE - ENGLISH GLOSSARY)

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Liên hệ mua sách: 090 609 0929Giao sách tận nơi miễn phí trên toàn quốc
 
M

mychinh85

Guest
#2
Tra cứu mã hs hàng hóa xuất nhập khẩu áp dụng năm 2015 mới nhất hiện nay

Mã sách: 12659
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản:Tài chính
Số trang: 1000/2 cuốn
Kích thước:
Trọng lượng: 4550 g
Giá bìa: 800.000
Giá bán: 800.000 đ
Năm xuất bản:

Tra cứu mã hs hàng hóa xuất nhập khẩu áp dụng năm 2015 mới nhất hiện nay
Cuốn sách dùng để tra cứu mã hs hàng hóa xuất nhập khẩu 2015 có tên gọi đầy đủ là “CHÚ GIẢI CHI TIẾT MÃ HÓA HÀNG HÓA (HS) TRONG DANH MỤC HÀNG HÓA XNK THAY ĐỔI HS 8 SỐ QUY TẮC PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU (Song ngữ Việt – Anh) http://nhasachhanoi.net/product/?ID=NPro&IDG=34&IDT=57&IDN=12659&IDSX=75
 
Top