HOT - Chia sẻ nội dung - Nhận VIP Fshare 1 năm miễn phí

I

itzonetoday

Guest
#1
itzonetoday: HOT - Chia sẻ nội dung - Nhận VIP Fshare 1 năm miễn phí

HOT CHIA SẺ NỘI DUNG – NHẬN VIP FSHARE 1 NĂM MIỄN PHÍ


Thời gian diễn ra: từ ngày 22/07/2015 đến hết ngày 31/12/2015.

Đối tượng tham gia: tất cả thành viên (hoặc bạn bè) tham gia diễn đàn TechsForum.vn

Phần thưởng: 1 năm VIP Fshare (hoặc có thể kéo dài tùy theo thời gian hợp tác)

Cách thức tham gia chi tiết tại đây:
HOT - Chia sẻ nội dung - Nhận VIP Fshare 1 năm miễn phí