Hợp đồng Nhượng quyền kinh donh – Franchise

Discussion in 'Hệ thống điện' started by lanp87030, Sep 16, 2017.

 1. lanp87030

  lanp87030 New Member

  giao kèo Nhượng quyền kinh donh – Franchise

  Các thoả thuận thuê đặc quyền kinh doanh đều khác nhau trong từng vụ việc cụ thể. Có thể ta không xác định được từng điều khoản và từng vấn đề ta cần cân nhắc trong từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, danh mục này sẽ là một phương tiện có giá trị nếu bạn quan tâm đến việc thuê đặc quyền kinh doanh.

  Danh mục nhượng quyền kinh doanh này cần được sử dụng có sự tham chiếu với Thoả thuận thuê đặc quyền kinh dinh – là văn bản trong đó đưa ra các điều khoản và các điều kiện điều tiết việc sử dụng đặc quyền kinh doanh của bạn – và do bên cho thuê đặc quyền kinh doanh thảo ra. Bạn sử dụng Danh mục này có thể vào thời điểm trước khi bạn có Thoả thuận thuê đặc quyền kinh doanh, để có thể có một khái niệm về các nội dung trong Thoả thuận, hoặc vào thời khắc bạn đã có bản sao Thoả thuận này, để có thể xem lại các điều khoản.

  Dù trong trường hợp nào, trong khi bạn có thể dùng Danh mục này để hiểu và để xem xét Thoả thuận thuê đặc quyền kinh dinh, bạn không nên ký Thoả thuận nếu chưa bàn thảo với trạng sư của bạn.
  Các vấn đề hệ trọng đến các điều khoản về uổng thuê đặc quyền kinh dinh

  o Phí ban đầu để thuê đặc quyền kinh dinh là bao lăm?

  o Phí này có bao gồm phí cho việc mở một kho hàng các sản phẩm và các vật dụng sẽ cung cấp không?

  o Điều khoản về thanh toán như thế nào: về tổng giá trị, thời gian tính sổ, thanh toán một lần hay trả góp, những thoả thuận về tương trợ tài chính khác?

  o Liệu bên cho thuê đặc quyền kinh dinh có hỗ trợ tài chính cho bạn hay giúp bạn tìm nguồn tài chính hay không?

  o Có thể trả chậm được không? Nếu được, ai sẽ tương trợ tài chính cho bạn và với mức lãi suất là bao lăm?

  o Liệu phí ban đầu có được hoàn sờ soạng hay một phần không?

  o Liệu Hợp đồng có phân biệt một cách rõ ràng “tổng tổn phí” và “phí ban đầu”, “lượng tiền mặt đề nghị ban đầu” hay “phí tổn ban đầu” hay không ?

  o Có tiền bản quyền định kỳ hay không ? Nếu có là bao lăm và được tính như thế nào?

  o Doanh số bán hàng và tiền bản quyền được ghi sổ thế nào và vào lúc nào, và tiền bản quyền được tính sổ như thế nào?

  o Nếu tính sổ tiền bản quyền chính là tuốt tuột hoặc là một phần tiền tính sổ cho dịch vụ mà bên cho thuê đặc quyền kinh dinh cung cấp, như vậy dịch vụ nào sẽ được cung cấp?

  o Dịch vụ kế toán và lưu trữ có được cung cấp không?

  o chi phí lăng xê và xúc tiến bán hàng được phân bổ thế nào?

  o Liệu bên thuê đặc quyền kinh dinh có phải đáp ứng một mức vốn hoạt động tối thiểu nào không để đảm bảo bù đắp được uổng hoạt động cho tới khi kinh doanh có lãi?

  o Liệu nhà xưởng kinh doanh phải mua, hay thuê và có điều kiện nào nữa về vấn đề này (từ bên cho thuê, địa điểm thắt v..v)?

  o Ai sẽ tài trợ cho việc mua nhà xưởng và bằng cách nào ?

  o Liệu bên thuê kinh dinh có phải đặt cọc cho việc xây dựng hay mua thiết bị không?
   
  Tags:

Share This Page

Loading...