Hệ Thống Xếp Hàng Tự Động rất thông minh Cho buôn bán

#1
mang những hoạt động kinh doanh được đưa vào quy chuẩn tự động hóa là điều mà nhà hàng nào cũng muốn thực hiện để nâng cao năng suất. do đó việc phát triển các hệ thống xếp hàng tự động là giải pháp rất thông minh cho công ty.
các hệ thống xếp hàng tự động bao gồm những thiết bị giúp việc điều hành công việc trở thành tự động và thứ tự. một hệ thống xếp hàng tự động quy chuẩn bao gồm các trang bị sau:
Cấp số trang bị tự tự động bao gồm 1 máy in số trang bị tự, màn hình chọn số, bàn phím lựa chọn dịch vụ.

một bộ điều khiển cho nhân viên doanh nghiệp đặt tại các quẩy dùng để điều chỉnh số trang bị tự động hệ thống xếp hàng tự động.
một màn hình điện tử hiển thị số đồ vật tự giúp người xếp hàng biết thông tin số của mình để thực hiện.
ko kể ra, mang 1 bảng điện tử hay màn hình tivi để thông bao tổng các thông tin.
Bộ phân thông báo đến khách hàng, loa phát thanh chuẩn.
Bộ điều khiển hầu hết hệ thống (điều khiển trung tâm) là phần mềm quản lý và tương tác tất cả hệ thống xếp hàng tự động
Nhà thi công thiết kế hệ thống xếp hàng tự động đạt chuẩn
Để đáp ứng các nhu cầu của chuẩn xác trong hoạt động siêu thị, ENCOM đã lớn mạnh hệ thống xếp hàng tự động công nghệ cao hài hòa giữa kỹ thuật lớn mạnh bảng led điện tử trong việc thông báo cấp số đồ vật tự tự động . tiêu dùng những phần mềm hiện đại nhất trong server hệ thống điều khiển hệ thống xếp hàng tự động
Liên Hệ:
doanh nghiệp TNHH Điện Tử Và Viễn Thông ENCOM
www.encom.vn