Hạch toán là gì? Định khoản là gì?

#1
Nhiều bạn đang tự học hạch toán kế toán, tự học định khoản kế toán và cũng đã tìm hiểu các tài liệu hướng dẫn hạch toán, hướng dẫn định khoản nhưng ít khi để ý đến định nghĩa của 2 thuật ngữ hay được dùng trong kế toán này. Dưới đây chúng tôi xin nêu ra khái niệm của hạch toán và định khoản, từ đó giúp người học và làm kế toán có cái nhìn chuẩn xác nhất về thứ mà họ vẫn đang thường xuyên được nghe đến.

Hạch toán là gì

Hạch toán kế toán là việc ghi chép lại tất cả mọi họat động kinh doanh của cơ sở một cách có kế họach, liên tục, theo đúng tiến độ thời gian, theo từng chu kỳ và phải chính xác. Đó là công việc ghi chép, tính toán cho từng năm họat động kinh doanh. Năm kinh doanh không bắt buộc phải là đầu năm dương lịch, nó có thể bắt đầu từ một tháng của năm nay và sẽ kết thúc vào chính tháng đó của năm sau. Trường hợp đó người ta gọi là “năm chệch”


Định khoản là gì

Định khoản là cách xác đinh ghi chép số tiền của Nghiệp vụ kế toán tài chính phát sinh vào bên nợ bên có của tài khoản kế toán có liên quan. Có 2 loại định khoản kế toán: định khoản kế toán giản đơn và định khoản kế toán phức tạp.


Định khoản kế toán giản đơn là định khoản kế toán chỉ liên quan tới hai loại tài khoản kế toán tổng hợp, còn định khoản kế toán phức tạp là định khoản liên quan tới 3 tài khoản kế toán tổng hợ trở lên.