Giao Lưu sky 850 giao lưu máy khác nhỏ hơn

T

thanhthanh9

Guest
#1
thanhthanh9: [h2]Giao Lưu sky 850 giao lưu máy khác nhỏ hơn[/h2]
Sky 850 mọi chức năng bình thường muốn giao lưu iphone 4 hoặc máy màn nhỏ hơn . ai máu liên hệ , sms 01658253958
Giao Lưu sky 850 giao lưu máy khác nhỏ hơn