Giao Lưu Iphone 5s gold sang s5 ( Ưu tiÊn mÀu gold )

M

mr_levis2

Guest
#1
mr_levis2: [h2]Giao Lưu Iphone 5s gold sang s5 ( Ưu tiÊn mÀu gold )[/h2]
HiỆn tẠi minh cÓ con 5s gold muỐn ĐỔi giÓ sang s5 ..
TÌnh trẠng mÁy thÌ oke . HÌnh thỨc 98% dÁn cƯỜng lỰc ĐẦy ĐỦ . Đang chẠy 8.3 . PhỤ kiỆn cÓ sẠc cÁp vÀ tai nghe .
BÁc nÀo cÓ mÁy muỐn ĐỔi thÌ Ới nhÉ .. BÙ trỪ ntn ae thƯƠng lƯỢng sau .. ;;);;);;)
quang quẨn hẠ long thÔi nhÉ chỨ xa quÁ e chỊu . CÒn ĐÂy lÀ sỐ dÉp cỦa mÌnh 01686658686
Giao Lưu Iphone 5s gold sang s5 ( Ưu tiÊn mÀu gold )