Giao Lưu Có e ipad mini 1 wifi icloud ẩn mua GL hoặc bán

H

Huy Ridder

Guest
#1
Huy Ridder: [h2]Giao Lưu Có e ipad mini 1 wifi icloud ẩn mua GL hoặc bán[/h2]
Như tít bản 16g màu trắng vẫn đang dùng bình thường. Nay muốn gl hoặc bán các cứ cho ý kiến.
Giao Lưu Có e ipad mini 1 wifi icloud ẩn mua GL hoặc bán