Giải pháp liên kết quản lý chuỗi cung ứng và marketing

#1
Đối với phần lớn các công ty thường có rất nhiều mặt hạn chế trong mối quan hệ giữa Marketing và Chuỗi cung ứng. Kết quả thường thấy là hiệu quả kinh doanh tổng thể hay bị ảnh hưởng bởi thời gian hoàn thành lâu hơn so với thời gian dự kiến cần thiết để ra thị trường cũng như sự chậm trễ trong việc thực hiện kế hoạch Marketing. Điều quan trọng là phải làm sao liên kết chuỗi cung ứng ở giai đoạn đầu của việc phát triển sản phẩm với việc hoạch định các hoạt động Marketing nhằm cho phép đầy đủ thời gian để chuẩn bị và tiến hành các bước cần thiết.
Buổi trình bày về Supply Chain Management và Marketing lần này sẽ cung cấp các quy trình chức năng chéo có thể thực hiện nhằm đưa chuỗi cung ứng gần hơn với các hoạt động Marketing, giúp xóa bỏ các mặt hạn chế thường xảy ra. Từ đó sẽ giúp tạo thuận lợi rất nhiều cho sự hợp tác trơn tru hơn giữa Marketing và Supply Chain cũng như với các phòng ban chức năng khác trong công ty.

Thời gian: Thứ 5, 8/10/2015 từ 8:00 – 10:00 sáng
Địa điểm: Sẽ được thông báo sau qua email
Diễn giả: Ông Eckart Dutz, Tổng Giám Đốc của Rapi B2B Office Solutions
Để tham dự, vui lòng đăng ký tại link: https://goo.gl/XPCFT0
Hoặc liên hệ Vietnam Supply Chain tại:
Website: www.vietnamsupplychain.com
Email: events@vietnamsupplychain.com
Hotline: + 848 2242 7762 + 84903 066 704 (Ms. Anh)​

Vietnam Supply Chain
Vietnam Supply Chain là một tổ chức độc lập phi lợi nhuận dành cho hơn 11,000 chuyên gia trong ngành quản trị cung ứng Việt Nam và là trung tâm chia sẻ các kiến thức và hoạt động trong ngành chuỗi cung ứng tại Việt Nam từ 2008 tới nay.
www.vietnamsupplychain.com
 
Last edited by a moderator: