Giá xăng Việt Nam đã tăng 500 đồng/lit

#1
Giá xăng Việt Nam đã tăng 500 đồng/lit
Bộ Công thương Việt nam vừa có một văn bản được gửi đến các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc. Theo văn bản đó thì giá xăng sẽ được tăng thêm 500đ/1lit học bằng lái xe b2
Kể từ thời điểm 17h ngày 05/04/2016, giá xăng dầu mới cập nhật sẽ là như sau:
Xăng RON 95 : Vùng 1: 15.640 đồng/lit - Vùng 2 : 15.950 đồng/lit
Xăng RON 92 : 14.940 đồng/lit - 15.320 đồng/lit
Xăng sinh học E5 RON 92 : 14.440 đ/lit - 14.720 đ/lit - thi bằng lái xe ô tô b2

Học lái xe ô tô Hà Nội mong những thoog tin này là cần thiết với các bạn