• Chào Guest,
    Để hạn chế tình hình spam nick, BQT đã đặt mặc định các tài khoản là chưa kích hoạt.
    Guest vui lòng vào mail kích hoạt lại để tài khoản hoạt động trở lại. Nếu không thấy trong mail, hãy truy cập tại mục Spam.
    Xin cảm ơn!

Gần khai mở môn huấn luyện an toàn điện

T

thuytrang128

Guest
#1
huấn luyện an toàn điện

Căn cứ Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ công thương nghiệp Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện;ngày 30/7/2015 Phòng Quản lý điện năng kết hợp với Phòng công thương nghiệp Lạng Giang và Cty Điện lực Bắc Giang tổ chức mở lớp đào tạo, kiểm tra xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện cho 65 học viên là các viên chức quản lý điện hiện đang làm việc tại các cộng tác xã điện năng trên địa bàn 02 huyện Lạng Giang và Yên Thế.Quang cảnh buổi đào tạo

Sau time đào tạo các học viên sẽ được trang bị những tri thức cơ bản về an toàn điện trong quản lý, vận hành, sửa sang hệ thống lưới điện nông thôn, các biện pháp xử lý đảm bảo an toàn điện. Nội dung đào tạo theo quy định của Cục Kỹ thật An toàn và Môi trường - Bộ Công Thương, Luật Điện lực, Luật Điện lực sửa đổi và các quy định hiện hành khác có tác động đến an toàn điện nông thôn. Chương trình tập huấn gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành, chi tiết phần lý thuyết gồm:

- Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ công thương nghiệp Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

- Nội dung cơ bản Nghị định Nghị định 134/2013/NĐ-CP Quy định về sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tằn tiện và hiệu suất;

- Nghị định 137/2013/NĐ-CP Quy định cụ thể thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật điện lực;

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP Quy định cụ thể thi hành Luật điện lực về an toàn điện…

huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

- Quá trình kỹ thuật an toàn điện trong công việc quản lý, vận hành, sửa sang, lưới điện hạ áp nông thôn.Căn cứ theo Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện, thì nội dung đào tạo năm nay có thêm nội dung thực hành:

- Cách sử dụng, bảo quản, kiểm tra một số trang thiết bị an toàn, phương tiện, công cụ làm việc trên lưới điện HANT.

- thủ thuật tách người bị điện giật ra khỏi nguồn điện và sơ cứu người bị thương.

- Quy trình, quy phạm khi thao tác, sang sửa trên lưới điện HANT.

Các học viên ghi danh rất phấn chấn tham gia thực hiện và bàn thảo các nội dung được huấn luyện. Lớp đào tạo cũng dành thời giờ để các học viên trao đổi, bàn bạc về công việc an toàn điện nông thôn và đàm luận kinh nghiệm giữa các HTX về tháo gỡ khó khăn vướng mắc, cách làm hay cũng như xây dựng các mô hình quản lý nhằm đảm bảo sử dụng điện một cách hiệu suất, an toàn.

kiểm định van an toàn

chấm dứt khóa đào tạo, các học viên trải qua cuộc sát hạch kiến thức với. Với nội dung lý thuyết các học viên sẽ làm bài kiểm tra trắc nghiệm trên giấy; với nội dung thực hành các học viên sẽ tiến hành thi trực tiếp trên các phương tiện thực hiện. Đây là căn cứ để Sở Công Thương cấp thẻ An toàn điện nông thôn các học viên đạt yêu cầu đặt ra.

Qua môn, các học viên đã được củng cố thêm kiến thức về luật pháp và chuyên môn về an toàn điện để phục vụ tốt Ngoài cái đó công tác hàng ngày./.
 
Top