• Chào Guest,
  Để hạn chế tình hình spam nick, BQT đã đặt mặc định các tài khoản là chưa kích hoạt.
  Guest vui lòng vào mail kích hoạt lại để tài khoản hoạt động trở lại. Nếu không thấy trong mail, hãy truy cập tại mục Spam.
  Xin cảm ơn!

điều kiện cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng

#1
Chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng (chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng) do Cục Quản Lý Hoạt Động Xây Dựng – Bộ Xây Dựng và các Sở Xây Dựng trên toàn quốc cấp.
Chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng căn cứ trên cơ sở pháp lý nào?
 • Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề tổ chức xây dựng đối với doanh nghiệp.
 • Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng.
 • Căn cứ Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
Điều kiện xin cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng
 • Có giấy đăng kí kinh doanh hoặc quyết định thành lập doanh nghiệp của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.
 • Nội dung đăng kí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phải phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật
 • Những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt phải có hợp đồng lao động lao động với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
 • Đối với các dự án, công trình có tính chất đặc thù như: Nhà máy điện hạt nhân, nhà máy sản xuất hóa chất độc hại, sản xuất vật liệu nổ, những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt thì ngoài yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề tương ứng với loại công việc thực hiện còn phải được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án.
 • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức có hiệu lực tối đa trong thời hạn 5 năm. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày có thay đổi, hết hiệu lực thì phải làm thủ tục cấp lại.
Cam kết dịch vụ của Giáo Dục Việt
 • Giáo Dục Việt có hệ thống cố vấn tư vấn đầu ngành; các Giám đốc Ban quản lý dự án; chuyên gia tư vấn luật xây dựng.
 • Chỉ có Giáo Dục Việt đọc duyệt hồ sơ năng lực CHUẨN CHỈNH TỐI ĐA 3 NGÀY.
 • Thủ tục xử lý nhanh gọn, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho doanh nghiệp.
 • Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, liên tục cập nhật các văn bản, phục vụ 24/7.
 • Tỷ lệ thành công 100%, đảm bảo hướng tới hạng cao nhất mà doanh nghiệp có thể đạt.
Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ
Hotline: 0912 960 357
Website:
http://www.giaoducviet.com.vn/
 
Top