Diễn đàn Gowex.biz đang xét víp miễn phí cho thành viên đăng ký

#1
Dien Dan Pr 6 Diễn đàn Gowex.biz Pr6 xét vip cho thành viên từ ngày 17/09 - 27/09/2015 ( chỉ trong 10 ngày ), sẽ xét vip vào cuối mỗi ngày.
Điều kiện xét VIP trên diễn đàn pr 6:
Bạn cần viết bài giới thiệu về diễn đàn Gowex.biz và quảng bá lên ít nhất 5 điễn đàn, blog khác nhau.

Lưu ý :

1. Trong bài giới thiệu phải chứa link http://gowex.biz/ trỏ về trang chủ của diễn đàn ( những bài viết không chứa link trỏ về thì xem như không tính nhé )

2. Bài viết không được quá ngắn, quá sơ sài ( phải ít nhất 5 hàng chữ )
3. Bài viết không được trùng lặp với thành viên khác trên cùng 1 diễn đàn, blog ( nếu bài giới thiệu trùng lặp thì add chỉ tính bài viết đó cho thành viên đăng bài trước )
4. Khi hoàn thành 5 bài giới thiệu thì bạn coppy 5 link giới thiệu đó lại và gửi vào comment bên dưới ( nhớ đặt 5 link đó trong mã nhé )