Điểm qua vài chỉnh sửa trong Liên Minh Huyền Thoại 6.7

#1
Chỉnh Sửa Cân Bằng trong Liên Minh Huyền Thoại bản cập nhật 6.7
Tướng
Jhin


 • Lựu Đạn Nhảy Múa (Q)
  • Năng lượng tiêu hao tăng từ 30/35/40/45/50 lên 40/45/50/55/60
  • Sát thương giảm từ 60/85/110/135/160 xuống 50/75/100/125/150
 • Cạm Bẫy Nghệ Thuật (E) năng lượng tiêu hao giảm từ 40/45/50/55/60 xuống 30/35/40/45/50
Poppy


 • Sứ Giả Thép (Nội Tại) tầm đánh cộng thêm giảm từ 400 xuống 300


 • Búa Chấn Động (Q) sát thương giảm từ 40/65/90/115/140 xuống 35/55/75/95/115
 • :-x:ung Phong (E) tầm sử dụng giảm từ 525 xuống 425
Soraka


 • Tinh Tú Hộ Mệnh (W) năng lượng tiêu hao tăng từ 40/45/50/55/60 lên 50/55/60/65/70
Trang Bị
Chùy Gai Malmortius


 • Kháng phép giảm từ 50 xuống 40
 • Nội Tại DUY NHẤT – Bảo Hiểm Ma Pháp – không còn tăng 25% tốc độ đánh cho đến khi ra khỏi giao tranh.