• Chào Guest,
  Để hạn chế tình hình spam nick, BQT đã đặt mặc định các tài khoản là chưa kích hoạt.
  Guest vui lòng vào mail kích hoạt lại để tài khoản hoạt động trở lại. Nếu không thấy trong mail, hãy truy cập tại mục Spam.
  Xin cảm ơn!

Điểm mới cần chú ý khi báo cáo thuế hàng quý

 • Thread starter todaynewday20140909
 • Start date
T

todaynewday20140909

Guest
#1
Điểm mới cần chú ý khi báo cáo tài chính cuối năm
Tổng hợp công nợ theo đối tượng tập hợp chi phí và nhân viên Lập báo cáo theo dõi chi tiết Thu – Chi tồn Quỹ tiền theo từng loại ngoại tệ.

 • Danh mục khoản mục phí: Tập hợp các mã được phân loại theo khoản mục như chi phí về nguyên vật liệu, chi phí về nhân công trực tiếp sản xuất, chi phí sản xuất chung nhằm quản lý, giám sát và phân tích giá thành sản phẩm, công trình,
 • Người dùng được phép lựa chọn những giá trị hiển thị trên kết quả lọc thay vì hiển thị tất cả các nội dung trong bản hợp đồng đã lưu
 • Theo dõi hàng trả lại nhà cung cấp theo hóa đơn mua hàng của từng loại mặt hàng
 • Trong đó, sự kiện đánh dấu sự phát triển vượt bậc về mặt công nghệ lập trình phần mềm được Tony Accounting nghiên cứu và áp dụng là việc sử dụng công nghệ lập trình
Tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng/sản phẩm liên tục
Đối chiếu công nợ phải thu/phải trả chi tiết đến từng chứng từ (hóa đơn, hợp đồng). Có thể xuất bán hàng bằng mã vạch. Báo cáo tăng giảm TSCĐ. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước luôn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của mỗi doanh nghiệp. Xuất sử dụng hàng hoá - vật tư - CCDC: Cập nhật chi tiết các thông tin liên quan của từng loại CCDC được đưa vào sử dụng như ngày tháng sử dụng, số lượng, giá vốn, bộ phận sử dụng,. Khai báo giảm TSCĐ.Chi tiết công nợ theo đối tượng tập hợp chi phí và nhà cung cấp Theo dõi hạn mức tín dụng chi tiết đến từng khách hàng
Bao gồm hợp đồng mua, hợp đồng bán
Trong phần lớn các trường hợp, những bận tâm chính của kế toán TSCĐ hữu hình kết thúc tại đây Thiết lập kế hoạch doanh thu, chi phí, công nợ cho từng tháng.

Bảng đánh giá dở dang kỳ trước
Quản lý thông tin nhân viên: Họ tên, quê quán, trình độ, ngày vào làm việc Theo dõi tổng hợp tình hình nhập – xuất – tồn của từng vật tư, hàng hóa trên một hoặc nhiều kho.

Danh mục đối tượng được nhóm theo mô hình cây phân cấp
Bút toán phân bổ tự động Cho phép theo dõi nhập - xuất hàng hoá, vật tư theo nhiều lý do khác nhau như nhập mua, nhập điều chuyển, xuất bán, xuất điều chuyển, xuất gửi bán.

Tự động cập nhật Online, luôn cập nhật mẫu mới theo QĐ-BTC,
Báo cáo hoa hồng theo hợp đồng, khách hàng có thể theo dõi chi tiết từng ngày/ tháng/ quý/ năm Lập dự toán ngân sách thu chi.

Ngay tại 1 phiếu bất kỳ, có thể chuyển sang phiếu khác bằng cách click chuột phải
Lập phiếu kiểm kê hàng Cho phép theo dõi TSCĐ, chi phí trả trước theo từng loại cũng như việc tính khấu hao và phân bổ chi phí trả trước một cách tự động cho từng bộ phận sử dụng.

Cho phép xem số liệu dưới các dạng biểu đồ khác nhau
Quản lý yêu cầu mua hàng của các bộ phận Chỉnh in hóa đơn theo mẫu doanh nghiệp.

Hỗ trợ in hoá đơn GTGT đặt in, tự in hoặc hoá đơn mua từ cơ quan Thuế
Theo dõi quá trình thay đổi công cụ, dụng cụ và tài sản cố định như tăng một phần, giảm một phần, thanh lý, thôi trích phân bổ, thay đổi thời gian phân bổ, …. Hiện nay, cùng sự phát triển vượt bậc và tính phổ cập cao của công nghệ thông tin, thì phần mềm kế toán đang dần đáp ứng được yêu cầu đó. Chọn đơn vị cơ sở làm việc (làm việc với số liệu của đơn vị, bộ phận nào).

 • Phần mềm tự động lập các báo cáo thuế có mã vạch và quản lý chặt chẽ hóa đơn tự in, đặt in, điện tử theo đúng quy định của Tổng cục Thuế
 • Bấm vào là thấy ngay là tiêu chuẩn mà chúng tôi đưa ra để tiết kiệm thời gian làm việc của người sử dụng
 • Màn hình nhập liệu thông minh: Tự lưu lại các thông tin hay dùng để hiện ra khi cần thiết, cảnh báo số dư: Tài khoản, công nợ, hàng tồn kho…ngay tại màn hình nhâp liệu mà không cần xem báo cáo
Khoá hoặc mở dữ liệu tháng (không cho phép sửa đổi / cho phép sửa đổi số liệu)
Dễ sử dụng, hoàn toàn có thể tự học. Việc cài đặt được thực hiện đơn giản chỉ bằng cách chạy file đã download và chờ đợi. Bỏ khóa sổ để sửa chứng từ trước ngày khóa sổ. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu.

Gọi 0905.924.173 để gặp nhân viên tư vấn phần mềm kế toán TONY
 
Top