• Chào Guest,
    Để hạn chế tình hình spam nick, BQT đã đặt mặc định các tài khoản là chưa kích hoạt.
    Guest vui lòng vào mail kích hoạt lại để tài khoản hoạt động trở lại. Nếu không thấy trong mail, hãy truy cập tại mục Spam.
    Xin cảm ơn!

Dịch vụ ủy quyền quyết toán thuế doanh nghiệp chuyên nghiệp tại TPHCM

  • Thread starter acbtaxconsulting
  • Start date
A

acbtaxconsulting

Guest
#1
– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, đang làm việc tại một tổ chức trả thu nhập vào thời điểm uỷ quyền quyết toán thuế.

– Cá nhân có thu nhập tại một đơn vị trả thu nhập, bên cạnh đó có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% và phải có chứng từ khấu trừ thuế.

Dưới đây là mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất – Mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN
mau-uy-quyen-quyet-toan-thue-ca-nhan.png
 
Top