Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên tại Hà Nội

#1
Tư vấn pháp luật thường xuyên là một trong những gói dịch vụ tư vấn hàng đầu của công ty Luật Tuệ Minh chúng tôi,với dịch vụ này,chúng tôi hướng tới các doanh nghiệp chưa từng sử dụng các dịch vụ luật sư và đang có nhu cầu sử dụng các dịch vụ tư vấn luật sư trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp mình.

Công ty Luật Tuệ Minh chúng tôi với một đội ngũ luật sư tư vấn có nhiều năm kinh nghiệm,đã từng tư vấn ở rất nhiều các lĩnh vực khác nhau nên việc tư vấn cho các doanh nghiệp sẽ chi tiết hơn,hiệu quả hơn và đặc biệt là rất sát với thực tiễn giúp cho các doanh nghiệp dễ dàng tránh được các rủ ro hay gặp nhất trong hoạt động sản xuất – kinh doanh của mình.

Nội dung tư vấn pháp luật thường xuyên mà công ty Luật Tuệ Minh chúng tôi xin cung cấp cho quý doanh nghiệp bao gồm:

- Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh,chuyển nhượng góp vốn,sáp,nhập,chia,tách doanh nghiệp.

- Tư vấn về thuế,bảo hiểm,lao động,tiền lương…. Phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

- Tư vấn đầu tư,tư vấn đầu tư nước ngoài.

- Tư vấn và giải đáp các câu hỏi của doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp.

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến tổ chức nội bộ doanh nghiệp.

- Tư vấn về quản lý doanh nghiệp,xây dựng phát triển và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp.

- Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng và đưa ra các giải pháp pháp lý,giải pháp thực tiễn cho khách hàng trong quá trình thương thảo hợp đồng với đối tác.

- Xem xét tính pháp lý của các hồ sơ,tài liệu do doanh nghiệp soản thảo,cung cấp hoặc hỗ trợ doanh nghiệp soản thảo các tài liệu liên quan.

- Tham gia đàm phán,thương thảo hợp đồng cùng doanh nghiệp với đối tác trên danh nghĩa là Luật sư tư vấn.

- Cập nhật các văn bản mới nhất có thể liên quan,ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp.

- Cung cấp các hồ sơ,biểu mẫu,giấy tờ liên quan để làm việc với cơ quan nhà nước.

- Xử lý các vấn đề pháp sinh trong quá trình hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp.

Công ty Luật Tuệ Minh chũng tôi rất mong được sự hợp tác cùng doanh nghiệp để tạo sự thành công cho doanh nghiệp.

Địa chỉ: G16 ngõ 68 Trung Kính,phường Yên Hòa,quận Cầu Giấy,TP.Hà Nội.

Điện thoại: (04) 6259 8806.

Di động: 0919 282926

Email: Tueminhlaw@gmail.com