Dịch vụ quảng cáo trên mạng hiển thị google

#1
Với hình thức quảng cáo mạng hiển thị google, bạn có thể hiển thị tin quảng cáo tiếp cận rất nhiều khách hàng mục tiêu với nhiều sở thích khác nhau, lựa chọn các trang web khác nhau hay các trang mà tin quảng cáo sẽ xuất hiện trên đó và thu hút người dùng bằng các định dạng thông điệp tin tức quảng cáo hấp dẫn.

Ngoài ra bạn nên áp dụng công cụ phương tiện Quảng cáo trên Facebook vào Chiến lược marketing online chung cùng với công cụ trên quảng cáo mạng hiển thị Google của công ty mình.Quảng cáo trên facebook

Tính Tiền Như Thế Nào ?

Cũng như các cách tiên tiến khác, ứng dụng facebook cho bạn lựa chọn cách quảng bá sản phẩm bán hàng online hiệu quả như: CPC (cost per click) hay CPM (cost per impression).

Với CPM bạn cũng chỉ trả tối thiểu từ 0.03$ trên 1000 lần hiển thị mẫu (tương đượng 600đ/1000 lần hiển thị).

Với CPC, bạn chỉ phải trả tiền phí dịch vụ cho những khách hàng click vào chiến dịch chạy quảng cáo của mình mà thôi, mức giá cho mỗi lượt click sẽ tùy thuộc vào mức giá mà bạn muốn đặt để trả cho chiến dịch đó, mức giá cho mỗi lượt click càng cao thì càng được ưu tiên tới các khách hàng mục tiêu có nhu cầu về những sản phẩm bán hàng online đó, và có thể tăng doanh thu cho công ty.

Nguồn: tài liệu novaads