• Chào Guest,
  Để hạn chế tình hình spam nick, BQT đã đặt mặc định các tài khoản là chưa kích hoạt.
  Guest vui lòng vào mail kích hoạt lại để tài khoản hoạt động trở lại. Nếu không thấy trong mail, hãy truy cập tại mục Spam.
  Xin cảm ơn!

dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực tổ chức thiết kế nhanh nhất

#1
Các tổ chức, doanh nghiệp khi tham gia thiết kế, giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án, thi công xây dựng phải đáp ứng điều kiện năng lực hoạt động xây dựng và được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực tổ chức thiết kế
 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế - thẩm tra thiết kế theo mẫu.
 • Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức.
 • Bản quy trình quản lý thực hiện công việc , quy trình ISO.
 • Bản danh sách các cá nhân chủ chốt, nhân viên có liên quan kèm theo văn bằng, chứng chỉ của các cá nhân, hợp đồng lao động của các cá nhân chủ chốt.
 • Bản kê khai kinh nghiệm hoạt động xây dựng của tổ chức theo mẫu kèm theo hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu đã thực hiện (3 hợp đồng mỗi lĩnh vực và 3 biên bản nghiệm thu) để chứng minh.
 • Bản kê khai kinh nghiệm năng lực tài chính trong thời gian 3 năm
Mọi thông tin tư vấn xin liên hệ
Hotline: 0912 960 357
Website: http://www.giaoducviet.com.vn/
 
Top