Đền Ngọc Sơn – Hà Nội

G

ghedua8998

Guest
#1
[h2]ghedua8998: Đền Ngọc Sơn – Hà Nội[/h2]
Đền được xây dựng trên đảo Ngọc, trong hồ Hoàn Kiếm cùng với Tháp Bút, Đài Nghiên, cầu Thê Húc (cầu đậu nắng ban mai), lầu Đắc Nguyệt (lầu được trăng), đình Trấn Ba (đình chắn sóng) và đền chính hợp thành cụm di tích lịch sử kiến trúc - nghệ thuật và danh lam, thắng cảnh tiêu biểu của thủ đô.

Đảo Ngọc Sơn xưa được gọi là Tượng Nhĩ (tai voi), vua Lý Thái Tổ dời đô ra Thăng Long đặt tên là Ngọc Tượng, đến thời Trần đổi thành Ngọc Sơn. Truyền thuyết kể rằng, ở gò trong hồ đá, có các tiên Du lịch Thái Lan theo tour nữ thường về đây múa hát. Thời vua Lê, Chúa Trịnh xây cung Khánh Thụy ở Ngọc Sơn làm nơi vui chơi. Cuối thời Lê, xây chùa Ngọc Sơn thờ Phật. Đến thời Nguyễn, chuyển thành đền thờ Văn Xương - Đế Quân, rồi lại phối thờ Lã Động Tân, Quan Đế (tức Quan Vân Trường), phật A Di Đà và đặc biệt là tướng quân Trần Hưng Đạo. Điều này thể hiện quan niệm Tam giáo đồng nguyên của người Việt.Khu vực chính của đền Ngọc Sơn có ba phần: phía trước là Trấn Ba Đình (đình chắn sóng); giữa là điện thờ chính, sau cùng là Hậu Cung. Điện thờ chính là nơi thờ Vǎn Xương Đế Quân cùng chư vị Thần Tiên, ở đây mầu sắc Đạo giáo rõ rệt. Phần Hậu Cung là nơi thờ trần Hưng Đạo. Tuy nhiên, tượng Đức Thánh Trần với bàn thờ ở giữa, còn một bên là bàn thờ Phật với tượng Quan Âm Bồ Tát và Thiện Tài Đồng Tử, bên kia là bàn thờ Thần linh, sơn Thần, Thổ địa. Bức tường trước Hậu Cung thì lại có sự dung Du lịch Bangkok Pattaya hòa giữa Đạo giáo và Nho giáo, giữa hai chữ Trung - Nghĩa là hình Bát quái.

Khắp khu vực thắng tích Ngọc Sơn, một số kiến trúc biểu tượng cho học vấn và văn chương như Tháp Bút, Đài Nghiên, dần dần được coi là biểu tượng của ước vọng thi cử. Thật đúng với mong ước lớn của một thời “Chẳng ham ruộng cả ao liền/ Ham về cái bút cái nghiên anh đồ”. Ngay hai bên cổng đền, hai bức tường được tạo thành một bảng rồng và một bảng hồ, biểu tượng hai bảng vàng ghi danh những người đỗ đạt trong khoa cử. Hai bên bảng vàng đó là đôi câu đối: Nhân gian văn tự vô quyền, toàn bằng âm đức/ Thiên thượng chủ tư hữu nhãn, đan khán tâm điền (đại ý: Học trò đi không quan hệ ở tài văn chương, mà cốt phải có âm đức/ Thần Văn Xương ở trên trời Tour du lịch Bangkok luôn nhìn xuống, xét xem lòng thiện ác của mỗi người). Và nói chung, những câu đối, thơ ca người ta đề, viết ở trong đền Ngọc Sơn hầu hết ý tứ như vậy. Cũng may, có sự định hướng của các nho sĩ trong Hội Hướng thiện, những âm đức mà con người cần phải tạo cho mình chính là sự nỗ lực làm điều thiện trong đời sống.
Đền Ngọc Sơn – Hà Nội