Đào tạo php lập trình web thực tập

#1
Hiện nay công ty FPTSOFTWARE tại Hà nội đang tuyển 02 lập trình viên PHP Hà Nội như sau:

** Mô tả công việc:
-Phát triển các Restful web service bằng PHP
- Phát triển các mô đun phần mềm bằngPHP
Một thành phần khác được xem như chuẩn cài đặt trên web server đó làPHPnó là database server mã nguồn mở miễn phí. MySQL không phải là một ngôn ngữ lập trình, nhưng là một ngôn ngữ mới để học nếu bạn muốn “nói chuyện” với cơ sở dữ liệu, vì thế nó là một thành phần quan trọng của các trang web hiện đại. Mặc dù MySQL thực ra là một ngôn ngữ kiểu dòng lệnh (command-line), nhưng cũng có một công cụ giao diện đồ họa GUI rất phổ biến là PHPMyAdmin giúp bạn quản lý cơ sở dữ liệu này một cách dễ dàng hơn.
-
- Giao tiếp và báo cáo trực tiếp cho trưởng nhóm ở Việt Nam và có thể ở Hàn Quốc thông qua chat, email, và tài liệu.

Là một ngôn ngữ chạy trên máy chủ, mã của nó được xử lý trước khi được trả về trình duyệt của người dùng, vì thế tất cả chúng ta nhìn thấy chỉ là mã HTML và không có chút mã PHP nguyên thủy nào. Lap trinh vien PHP Ha Noi