Đại học Dược ra trường cấp bằng Dược sĩ?

#1
Điều 13 điểm a quy định về điều kiện cấp Chứng chỉ hành Nghề Dược

1. Có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam phù hợp với vị trí công việc, hình thức kinh doanh dược bao gồm:

a) Bằng tốt nghiệp đại học ngành dược gọi là "Bằng dược sĩ"

Việc áp dụng điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quy định tại điểm l khoản này do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân ở từng địa phương trong từng thời kỳ.

2. Có thời gian thực hành tại cơ sở kinh doanh dược, bộ phận dược của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; trường đào tạo chuyên ngành dược; viện nghiên cứu dược, viện và trung tâm kiểm nghiệm, kiểm định thuốc; cơ quan quản lý về dược hoặc văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực dược tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là cơ sở dược), cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với chuyên môn của người hành nghề theo quy định.

Quy định về quản lý Chứng chỉ hành Nghề Dược

Mỗi cá nhân chỉ được cấp một chứng chỉ hành nghề dược. Trên chứng chỉ hành nghề dược ghi đầy đủ phạm vi hành nghề mà người có chứng chỉ hành nghề đáp ứng điều kiện và được phép hành nghề. Chứng chỉ hành nghề dược không quy định về thời hạn và có giá trị trong phạm vi cả nước.
Dự thảo Luật Dược mới sửa đổi bổ sung một số điều nhằm hoàn thiện và khắc phục những phát sinh mới nảy sinh trong thực tiễn. Nhiều người đã tốt nghiệp Cao đẳng Dược muốn học liên thông Đại học ngành Dược sẽ không phải băn khoăn về tên gọi, bằng cấp của những trường đa ngành nhưng có đào tạo mã ngành sức khoẻ như Đại học Quốc gia hay Đại học Đại Nam, Đại học Thành Tây.