Đại điểm công khai năng lực nhà thầu lên web bộ xây dựng nhanh nhất

#1
VIỆN GIÁO DỤC XÂY DỰNG VIỆT NAM


XIN THÔNG BÁO

V/v: Công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đăng tải thông tin về năng lực, hoạt động xây dựng của DN lên Website của Bộ Xây Dựng Viện giáo duc xây dựng Việt Nam nhận đăng tin (Công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân) lên trang website của bộ xây dựng trên toàn quốc.

Chú ý:

–Sau ngày 01/01/2015 tổ chức, cá nhân phải thực hiện công bố đăng tải công khai thông tin theo quy định của pháp luật về xây dựng.

-Mọi thông tin của các tổ chức, cá nhân đã đăng tải theo quy định tại quyết định số 02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng đã hết hiệu lực.

1. Đối tượng áp dụng:

-Tổ chức, các nhân trong và ngoài nước có nhu cầu đăng thông tin công khai về năng lực hoạt động xây dưng trong các lĩnh vực xây dựng trên lãnh thổ việt nam .

-Các cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng trong việc xem xét và quyết định công bố thông tin trên mạng thông tin điện tử do chính mình quản lý .

-Chủ đầu tư, nhà thầu tự tham khảo thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong việc lựa chọn tổ chức, các nhân tham gia các hoạt động xây dựng.

2. Phạm vi điều chỉnh:

Thông tin này quy định việc cung cấp, tiếp nhận xem xét , công bố quản lý thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực:

-Lập, quản lý dự án trong các lĩnh vực xây dựng

-Thiết kế, thẩm tra thiết kế quy hoạch xây dựng công trình

-Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

-Kiểm định ,giám định chất lượng công trình xây dựng

-Khảo sát ,thiết kế,thi công xây dựng công trình

3. Nguyên tắc công khai thông tin về năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng công trình :

- Tổ chức, cá nhân cung cấp các thông tin về năng lực hoạt động xây dựng phải chính xác và trung thực. Khi có thay đổi thông tin, tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm cung cấp thông tin điều chỉnh đến cơ quan đầu mối .

-Cơ quan đầu mối phải xem xét, kiểm tra khi cần thiết đối với các thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân để công bố công khai trên trang thông tin điện tử do cơ quan quản lý.

-Mọi thông tin về năng lực hoạt động của tổ chức cá nhân được công bố trên trang thông tin điện tử của các cơ quan đầu mối phải được chuyển về Bộ xây dựng( Cục quản lý hoạt động xây dựng )để xem xét tích hợp dữ liệu, công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng .

4.Công bố thông tin và điều khoản thi hành:

Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông tin đầy đủ hợp lệ về năng lực hoạt động do tổ chức cá nhân cung cấp. Cơ quan đầu mới có trách nhiệm công bố thông tin trên trang điện tử do mình quản lý và có văn bản xác nhận đã công bố gửi cho tổ chức, cá nhân.

Sau khi công bố trên trang điện tử, trong thời gian 7 ngày làm việc các cơ quan đầu mối có trách nhiệm báo cáo về cơ quan đầu mối của Bộ Xây dựng để tổ chức quản lý, tích hợp công khai thông tin về năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên trang thông tin của Bộ Xây Dựng.

Xin vui lòng liên hệ 0967343258 (MS. Hiền) để được hướng dẫn chi tiết!

VIỆN GIÁO DỤC XÂY DỰNG VIỆT NAM


Số 02- Ngách 42/155-Thịnh Liệt-Hoàng Mai-HN

Tel: 043 686 56 56/ Fax: 043. 685 55 99/ Hotline: 0967343258

Web:http://giaoducxaydung.vn/ Email: giaoducxaydung1@gmail.com