Công viêc bán thời gian.

V

voquyartist

Guest
#1
voquyartist: Công viêc bán thời gian.
CÔNG VIÊC BÁN THỜI GIAN.
Làm việc tại phòng tranh nghệ thuật 60- Lê Lợi -,Huế. 17h đến 22h hàng ngày.
y/cầu: nói khá tiếng anh, làm việc có trách nhiệm,
Ai có nhu cầu xin liên hệ gấp sô điện thoại: 01208099631.,để biết thêm chi tiết.
!
đăng tin tuyển dụng tìm việc miễn phí - Công viêc bán thời gian.