công ty nhận đặt hàng hàng quảng châu buôn sỉ lẻ nhanh chóng

#1
Bây giờ mà đặt hàng quần áo bên Quảng Châu thì về có nhanh không ta?
tại vì không phải muốn bán đồ tết đâu mà muốn nó về trước tết để chuẩn bị bán cho đợt sau thôi hà chứ không muốn đầu năm phải đi order hàng
Ai có chỗ nào tin cậy và vận chuyển hàng nhanh không?