• Chào Guest,
  Để hạn chế tình hình spam nick, BQT đã đặt mặc định các tài khoản là chưa kích hoạt.
  Guest vui lòng vào mail kích hoạt lại để tài khoản hoạt động trở lại. Nếu không thấy trong mail, hãy truy cập tại mục Spam.
  Xin cảm ơn!

Công bố thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhanh tại Cục an toàn thực phẩm

#1
Hiện nay, trên thị trường tồn tại rất nhiều loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe con người. Trong số đó, cũng có rất nhiều loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Để chứng minh được sản phẩm và hợp thức hóa pháp lý bắt buộc doanh nghiệp phải tiến hành công bố thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

Theo Thông tư 43/2014/TT-BYT, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng) (Health Supplement, Food Supplement, Dietary Supplement) là sản phẩm được chế biến dưới dạng viên nang, viên hoàn, viên nén, cao, cốm, bột, lỏng và các dạng chế biến khác có chứa một hoặc hỗn hợp của các chất sau đây:

 • Vitamin, khoáng chất, axit amin, axit béo, enzym, probiotic và chất có hoạt tính sinh học khác;
 • Hoạt chất sinh học có nguồn gốc tự nhiên từ động vật, chất khoáng và nguồn gốc thực vật ở các dạng như chiết xuất, phân lập, cô đặc và chuyển hóa.
Công bố hợp quy và phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng:

 • Thực phẩm chức năng nhập khẩu và sản xuất trong nước đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy tại Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.
 • Thực phẩm chức năng nhập khẩu và sản xuất trong nước chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm tại Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.
 • Trình tự, hồ sơ đăng ký bản công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm chức năng nhập khẩu và sản xuất trong nước thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và các điều 4, 5, 7 và 9 Thông tư số 19/2012/TT-BYTngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Đối với thực phẩm chức năng nhập khẩu, hồ sơ gồm:

 • Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm;
 • Thông tin chi tiết về sản phẩm;
 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc giấy chứng nhận tương đương do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất xứ cấp;
 • Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm;
 • Kế hoạch giám sát định kỳ;
 • Nhãn sản phẩm tại nước xuất xứ và nhãn phụ bằng tiếng Việt;
 • Mẫu sản phẩm;
 • Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm;
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
 • Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương;
 • Thông tin, tài liệu khoa học chứng minh về tác dụng của mỗi thành phần tạo nên chức năng đã công bố.
>>> Công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu

Đối với thực phẩm chức năng sản xuất trong nước, hồ sơ gồm:

 • Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm;
 • Thông tin chi tiết về sản phẩm;
 • Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu an toàn;
 • Mẫu nhãn sản phẩm;
 • Mẫu sản phẩm;
 • Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm;
 • Chứng chỉ cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
 • Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương(Nếu có);
 • Thông tin, tài liệu khoa học chứng minh về tác dụng của mỗi thành phần;
 • Báo cáo thử nghiệm hiệu quả về công dụng của sản phẩm thực phẩm đối với sản phẩm mới lần đầu tiên lưu thông trên thị trường;
 • Kế hoạch kiểm soát chất lượng;
 • Kế hoạch giám sát định kỳ.
>>> Công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước
 
Top