Có ai có kinh nghiệm học môn nội YDS không, chỉ em với

N

nhanmeo17

Guest
#1
[h2]nhanmeo17: Có ai có kinh nghiệm học môn nội YDS không, chỉ em với[/h2]
Sắp tới cuối tháng 5 là đi thực hành bệnh viện môn nội Y2 mà giờ em thấy trong đầu kiến thức về môn nội nó còn lang man quá, dài mà khó nhớ, học không hiểu rõ cơ chế, chỉ toàn học thuộc mấy cái triệu chứng liệt kê. Em sợ thi lý thuyết khó đậu, thì làm sao mình đi bệnh viện được. Có ai đã từng có kinh nghiệm để vượt qua thời kì khó khăn khi mới học bộ môn này thì chỉ em với nha.
[/i]Có ai có kinh nghiệm học môn nội YDS không, chỉ em với[/i]