• Chào Guest,
  Để hạn chế tình hình spam nick, BQT đã đặt mặc định các tài khoản là chưa kích hoạt.
  Guest vui lòng vào mail kích hoạt lại để tài khoản hoạt động trở lại. Nếu không thấy trong mail, hãy truy cập tại mục Spam.
  Xin cảm ơn!

chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy đúng quy định

#1
Em gửi mọi người thông tin về việc chuyển đổi hoá đơn điện tử sang hoá đơn giấy:

1. Hoá đơn điện tử chỉ được chuyển đổi 1 lần sang hoá đơn giấy.

2. Điều kiện chuyển đổi:
 • Phản ánh toàn vẹn nội dụng của hoá đơn điện tử gốc.
 • Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.
 • Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.
3. Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi từ hoá đơn điện tử sang hoá đơn dạng giấy bao gồm đầy đủ các thông tin sau:
 • Dòng chữ phân biệt giữa hoá đơn chuyển đổi và hoá đơn điện tử gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ “HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ”).
 • Họ và tên, chữ ký của người được thực hiện chuyển đổi.
 • Thời gian thực hiện chuyển đổi.


❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRUNG KIÊN
Website: www.hoadondientutrungkien.com
bachdx@hoadondientutrungkien.com
Mr Bách – 0946097887
 

Attachments

Top