CHUYÊN CHỞ ĐƯỜNG BỘ

#1
vận chuyển đường bộ là phần không thể tách rời khỏi dây chuyền cung ứng dịch vụ giao nhận kho vận khác. Là một loại hình vận tải được nhiều người chuộng và là một mắc xích quan trọng trong hệ thống chuyển vận đa phương thức của Công ty CP dịch vụ chuyển vận đường sắt Hà Nội Sài Gòn.

- http://vanchuyenduongsat.vn/chuyen-nha-tron-goi-32.html